Search
Search
 
Soorten
 
 
1
Page size:
 2 items in 1 pages
ZoekbeeldKenmerken
               
1
Page size:
 2 items in 1 pages
Gewimperde zwemkrab
Liocarcinus navigator

Gewimperde zwemkrab
Liocarcinus navigator

De Gewimperde zwemkrab wordt gekenmerkt door stugge haren die tussen de ogen recht vooruit staan. Tussen de ogen staan verder geen uitsteeksels. De dieren hebben net als de andere zwemkrabben afgeplatte uiteinden aan de achterpoten.
Main Image
 
Liocarcinus navigator  De Gewimperde zwemkrab wordt gekenmerkt door stugge haren die tussen de ogen recht vooruit staan. Tussen de ogen staan verder geen uitsteeksels. De dieren hebben net als de andere zwemkrabben afgeplatte uiteinden aan de achterpoten.

Afmetingen: Het rugschild is van de mannetjes 4,6 cm breed en van de vrouwtjes 3,8 cm. 

Kleur: de dieren zijn donkergroen of bruin, vaak met een vlekkenpatroon. Het rugschild is bruin. De toppen van de scharen zijn min of meer paarsachtig blauw, (maar er zijn ook dieren bekend met oranje schaarpunten, o.a. van Ameland)

 

De Gewimperde zwemkrab is een oost-Atlantische soort, die voorkomt halverwege Noorwegen tot zuidwaarts in Mauretanië. De soort ontbreekt in de Oostzee.

De Gewimperde zwemkrab komt voor in de getijde zone, maar ook ver daar beneden. Een duidelijk voorkeur voor een bepaald type bodem is er niet.De vrouwtjes dragen eieren van april t/m september107392NederlandZoutwaterMOO
Strandkrab
Carcinus maenas

Strandkrab
Carcinus maenas

Krab. Mariene soort, soms in brak water. Schildbreedte tot 9, meestal 6 cm. Groenige tot bruine krab, onderzijde meestal oranjegeel. Vooral jonge dieren  vaak met witte vlekken op het rugschild, meestal één in het midden. Achterste poten zonder zwemvliezen. Tussen de ogen zitten drie zeer korte stompe uitsteeksels. Algemeen langs de hele kust.
Main Image
 
Carcinus maenas Krab. Mariene soort, soms in brak water. Schildbreedte tot 9, meestal 6 cm. Groenige tot bruine krab, onderzijde meestal oranjegeel. Vooral jonge dieren  vaak met witte vlekken op het rugschild, meestal één in het midden. Achterste poten zonder zwemvliezen. Tussen de ogen zitten drie zeer korte stompe uitsteeksels. Algemeen langs de hele kust.

Afmetingen: Schildbreedte tot 9 cm. Meestal echter hoogstens 6 cm.
Kleur:
Het rugschild kan allerlei kleuren groen, bruin of grijsgeel hebben, al dan niet met geelachtige tot lichtoranje vlekken. De onderkant van de dieren en de kleur van de poten varieert van vuilgeel tot oranjerood. Jonge dieren hebben vaak witte vlekken op het rugschild, waarvan meestal één in het midden, direct achter de voorrand.
Poten: De achterste poten zijn puntig en niet voorzien van ovale, peddelachtige zwemvliezen, zoals wel bij de zwemkrabben het geval is.
Vorm: Het rugschild is vaak iets breder dan lang. Tussen de ogen staan drie zeer korte stompe uitsteeksels.

 

De Strandkrab komt voor van IJsland en Noorwegen tot aan Mauretanië in West Afrika. Door menselijke activiteiten heeft de soort een bijna mondiale verspreiding gekregen, hoewel de soort zich niet overal heeft weten te handhaven.

Strandkrabben stellen weinig eisen aan hun milieu. Ze worden waargenomen op allerlei bodemtypen. Wel zoeken ze graag beschutting. In zandbodems graven ze zich in. In veenbodems maken ze holen. Indien er stenen zijn, mogen ze zich daar graag onder verschuilen. Met name de jonge dieren kunnen tot hoog in de getijdenzone worden aangetroffen. De strandkrab kan tegen lage zoutgehaltes en komt daarom ook in brakke wateren en riviermondingen veel voor. 107381NederlandZoutwaterMOO|LIMP|SMP
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom
 
   

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top