Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Wrattig tipje
Janolus hyalinus (Alder & Hancock, 1854)

Main Image
Item 1 of 2
 

Zoekbeeld:

Zeenaaktslak. Tot 30 mm. Transparant crèmekleurig tot grijs, met ronde en gestreepte oranjebruine vlekjes. Op de rug enkele witte vlekken. Vertakkingen middendarmklier donkerbruin. Talrijke papillen aan weerszijden van het lichaam en voor op de kop. Papillen smal aan de basis, verbreed in het midden en aan de top toegespitst. Op de papillen wratachtige tuberkels. Rhinoforen met spiraalvormige groeven en een langwerpig orgaantje (carunkel). Eisnoeren als gelatineus snoer met kern van witte eitjes, herkenbaar aan de neerwaartse u-vormige lussen. Vooral in de Oosterschelde.

Kenmerken:

Afmetingen: Lengte tot 30 mm.
Kleur: Het lichaam is transparant crèmekleurig tot grijs, met ronde en gestreepte donkerbruine of oranje vlekjes. Op de rug zijn enkele witte vlekken aanwezig. De vertakkingen van de middendarmklier lopen tot halverwege de papillen en zijn donkerbruin.
Vorm: Sterk met talrijke papillen bezette slak. Deze papillen staan aan weerszijden van het lichaam en ook voor op de kop. Ze zijn aan de basis smal, in het midden verbreed en aan de top toegespitst. Op de papillen zitten kleine wratachtige tuberkels, waaraan de soort haar naam dankt. De rhinoforen hebben verticaal gedraaide spiraalvormige groeven, waartussen een opgezwollen langwerpig orgaantje ligt (carunkel), met een sensorische functie. 

Eieren: De eisnoeren worden voornamelijk aangetroffen in de zomer en herfst, en zijn opvallender dan de dieren zelf.Ze vormen een gelatineus snoer met een continue witte kern van eitjes. Ze zijn herkenbaar aan de voor Janolus karakteristiek neerwaarts gebogen u-vormige lussen.

Te verwarren met:

De eieren zijn te verwarren met die van het Blauwtipje, de kern van het lint bij het Blauwtipje bestaat echter uit een lint van individuele bolletjes

Areaal en verspreiding:

Schaars voorkomende West-Europese zeenaaktslak, die voornamelijk voorkomt in de oostelijke Atlantische Oceaan, vanaf de Britse Eilanden tot de westelijke Middellandse Zee en Marokko. In Nederland voor het eerst waargenomen in Het Grevelingenmeer, in 1990. Sinds 2006 wordt de soort in toenemende mate aangetroffen in de Oosterschelde, voornamelijk in het centrale deel, nabij Zierikzee. 

Habitat en ecologie:

De dieren leven verstopt onder stenen en in oesterbanken. Op hard substraat waar het voedsel voorkomt, van april tot ver in het najaar. De soort leeft van struikvormige mosdiertjes, in de Nederlandse wateren vooral van Bugula plumosa, Scrupocellaria scruposa en soms ook op Bicellariella ciliata. Veel waarnemingen worden gedaan tijdens nachtduiken, wat suggereert dat de soort een nacht-actieve leefwijze heeft.  De soort kan ter verdediging papillen afwerpen.

Literatuur:

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Auteurs:

Peter van Bragt (2013)
[B. Oonk, jan 2013; IvL feb. 2014]

Aphia ID:

140857

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO|ANM

Gerelateerde soorten:

Blauwtipje

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 490 items in 25 pages
2002860 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2002890 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
14410 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14420 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14430 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14442 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14453 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14465 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14474 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144817 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144925 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441050 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441150 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441220 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10740 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10770 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10790 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10810 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10830 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10840 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top