Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Zeerasp-knotsslak
Cuthona nana (Alder & Hancock, 1842)

Main Image
Item 1 of 2
 

Zoekbeeld:

Zeenaaktslak. Tot 28 mm. Vleeskleurig. Rhinoforen en koptentakels halfdoorschijnend, wit tot lichtroze. Papilinhoud lichtbruin tot roze, top met cnidosac en witte kap. Kop, rug en lichaam soms met gele of roze waas. Relatief brede slak. Op de rug tot 20 rijen papillen, behalve op het midden van de rug. Eisnoeren in kronkelige spiraal met u-vormige lussen, afgezet op afgegraasde hydropoliepen. Noordzee en Zeeland, op Zeerasp.

Kenmerken:

Afmetingen: Lengte tot 28 mm.
Kleur: Het lichaam is vaak vleeskleurig. Rhinoforen en koptentakels zijn wit tot lichtroze en semi-transparant. Op de rug, kop en uiteinden van de rhinoforen staan weinig tot geen pigmentvlekjes. De inhoud van de papillen is lichtbruin tot roze, met in de top een cnidosac en met een kap van witte pigmentvlekken. Ook direct onder deze kap liggen hier en daar nog verspreide pigmentvlekjes. Over de kop, rug en het voorste deel van het lichaam ligt soms een gele of roze was.
Vorm: De kop is relatief breed, het lichaam en de voet eveneens. De rug is aan beide zijden dicht bezet met tot 20 rijen papillen, die alle ongeveer even lang en dik zijn en iets spitser toelopen dan de rhinoforen. De voorste papillen staan ingeplant tot halverwege de kop, voor de rhinoforen. Op het midden van de rug staan geen papillen.

Eieren: Eisnoeren zien er uit als kleine parelsnoertjes, die in een brede kronkelige spiraal met u-vormige lussen op het substraat worden afgezet, met name op plaatsen waar de hydropoliepen al zijn afgegraasd. Meestal worden meerdere eisnoeren dicht bij elkaar afgezet.

Areaal en verspreiding:

De eerste waarneming in Nederland stamt uit 1949. Waarnemingen beperken zich tot Texel, Den Helder, het westelijke deel van de Wester- en Oosterschelde en de open Noordzee. De soort kan het hele jaar door worden aangetroffen.

Habitat en ecologie:

De soort leeft in het sublitoraal, tot ca. 30 m diep en is vooral te vinden in zeegaten met sterke getijdenstroming, op plaatsen waar het voedsel aanwezig is. De dieren leven uitsluitend van de hydropoliep Ruwe zeerasp Hydractinia echinata. Deze komt voor op hard substraat, zoals wrakken, stenen, oesters maar ook op door heremietkreeften bewoonde slakkenhuizen. 

Seizoenspatronen:

De slak en de eisnoeren kunnen in principe het hele jaar worden waargenomen.

Literatuur:

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Auteurs:

Floor Driessen (mei 2013)
[B. Oonk, jan 2013; IvL feb. 2014]

NadereInformatie:

Gezien de algemene aanwezigheid van Ruwe zeerasp in de Noordzee, hetgeen o.a. blijkt uit het geregeld aanspoelen op schelpen, wordt aangenomen dat de soort op stenen en op scheepswrakken algemener is dan bekend.

Aphia ID:

141627

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO|ANM

Gerelateerde soorten:

Zeerasp-knotsslak

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 509 items in 26 pages
2002860 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2002890 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
14410 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14420 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14430 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14440 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14450 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14460 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14470 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14480 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14490 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144100 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144110 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144120 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10740 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10770 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10790 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10810 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10830 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10840 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top