Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Plompe knuppelslak
Eubranchus exiguus (Alder & Hancock, 1848)

Main Image
Item 1 of 2
 

Zoekbeeld:

Zeenaaktslak. Tot 7 mm. Grijsachtig transparant tot geelwit. Lichaam altijd met vlekken. Tentakels en rhinoforen hebben een witte punt met daaronder 1-2 ringen van bruine vlekjes. Papiltoppen transparant. Vertakkingen van de middendarmklier in de papillen naar de top donkerder. Slanke tentakels en gladde rhinoforen. Tot 14 in het midden vaak gezwollen, soms wat ingesnoerde papillen, deels in paren, deels afzonderlijk geplaatst. Eisnoeren boon- of niervormig, afgezet op Obelia sp. Waddengebied, kustzone Noordzee, Zeeuwse Delta. Onopvallen vanwege geringe afmetingen.

Kenmerken:

Afmetingen: Ca. 7 mm.
Kleur:
Grijsachtig transparant tot geelwit. Op het lichaam zijn altijd vlekken aanwezig. De tentakels en rhinoforen hebben een witte punt met daaronder 1-2 ringen van bruine pigmentvlekjes. De toppen van de papillen zijn transparant, met vlak daaronder variabele bruine en witte pigmentvlekken. De vertakkingen van de middendarmklier zijn in de papillen zichtbaar en kleuren naar de top toe donkerder.
Vorm: Onopvallende slak met op de kop slanke tentakels en gladde rhinoforen. Maximaal 14 papillen, die deels in paren, deels afzonderlijk aan beide zijden van de rug staan. Ze zijn variabel in vorm in het midden vaak licht gezwollen (urnvormig) en soms plaatselijk ingesnoerd.

Eieren: Meestal worden de eieren gevonden in de overgangsperiode van lente naar zomer. De eisnoeren zijn boon- of niervormig. Ze worden afgezet op de voedselsoorten (Obelia sp.).

Te verwarren met:

Te verwarren met Eubranchus rupium, Tergipes tergipes. De Plompe knuppelslak is te onderscheiden door de urnvormige, in het midden opgezwollen cerata en de karakteristieke gekleurde pigmentvlekken op het lichaam. De soort legt niervormige eisnoeren. Die van de Slanke knotsslak zijn bolvormig en die van de Noordelijke knuppelslak hoefijzervormig.

Areaal en verspreiding:

Van de Witte Zee en Groenland tot in de Middellandse Zee. Elders langs de noordoostkust van Amerika (Massachusetts, Connecticut). In nederland een permanent aanwezige soort, die jaarlijks wordt aangetroffen van het Waddengebied tot de Zeeuwse Delta. De trefkans in het Grevelingenmeer lijkt hoger dan in de Oosterschelde. Plaatselijk vrij algemeen, maar door de geringe afmetingen en leefwijze minder frequent waargenomen door sportduikers.

Habitat en ecologie:

De dieren leven op hard substraat, op plaatsen waar het voedsel voorkomt. De Plompe knuppelslak kan zowel in zout als brak water voorkomen. Het voedsel bestaat uit hydropoliepen, waaronder Lange zeedraad Obelia longissima en Geknoopte zeedraad O. geniculata.

Seizoenspatronen:

Kan gedurende het gehele jaar langs de Nederlandse kust worden gevonden. De meeste waarnemingen stammen echter uit de periode maart tot oktober.

Literatuur:

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Auteurs:

Floor Driessen (mei 2013)
[B. Oonk, jan 2013; IvL feb. 2014]

Aphia ID:

139765

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO|ANM

Gerelateerde soorten:

Plompe knuppelslak

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 484 items in 25 pages
2002890 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
14418 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14420 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14430 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14440 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14450 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14460 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14470 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14480 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14490 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144100 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144110 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144120 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10740 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10770 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10790 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10810 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10830 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10840 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10870 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top