Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
Legend with Growing Color Boxes
 • 0%-5%
 • 5%-10%
 • 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-100%
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Gestippelde mosdierslak
Thecacera pennigera (Montagu, 1815)

Main Image
Item 1 of 4
 

Zoekbeeld:

Zeenaaktslak. Tot 30 mm. Eén van de fraaist gekleurde soorten. Lichaam transparant tot wit met oranje vlekken en zwarte en gele stippen. Hoge slak met kieuwkrans midden op de rug. Achter de geveerde kieuwen staan twee lange vingervormige uitsteeksel. Rhinoforen in een brede tweelobbige schede. In Nederland uitsluitend op het struikvormige spiraalmosdiertje Bugula plumosa. De eieren vormen een brede band, die met enkele slagen in een Bugula-kolonie afgezet is.

Kenmerken:

Afmetingen: Tot 30 mm.
Kleur: De mosdierslak behoort tot de fraaist gekleurde zeenaaktslakken van Nederland. Het transparante tot witte lichaam is regelmatig bedekt met oranje vlekken en kleine zwarte en gele stippen.
Vorm: Hoge slak met kieuwkrans midden op de rug. Achter de geveerde kieuwen staan twee lange vingervormige uitsteeksel. Rhinoforen in een brede tweelobbige schede.

Eieren: De eieren vormen een brede band, die met enkele slagen in een Bugula-kolonie afgezet is.

Areaal en verspreiding:

Voorkomend langs de gehele Europese Atlantischekust. Daarnaast onder andere bekend van Brazilië, Zuid-Afrika, de Amerikaanseoostkust, de Australische oostkust, Nieuw-Zeeland, Pakistan en Japan. In Nederland tot nu toe alleen gevonden in de Oosterschelde en de monding van de Westerschelde.

Habitat en ecologie:

Op hard substraat in matig stromend getijdewater, altijd waar Bugula plumosa voorkomt. Komt voor van de laagwaterlijn tot 20 m diepte. Deze soort leeft in Nederland uitsluitend van het struikvormige spiraalmosdiertje Bugula plumosa.

Seizoenspatronen:

Dieren en eieren zijn gevonden in het najaar, van september tot begin november.

Trends:

De soort heeft een invasiegewijs voorkomen. Vanaf 1980 alleen gezien in 1985, 1990, en 1997/1998. In elk van de perioden in toenemende mate.

Literatuur:

 • Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Auteurs:

Floor Driessen (mei 2013)
[B. Oonk nov. 2013; IvL jan. 2014]

Aphia ID:

140840

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO|LIMP|ANM

Gerelateerde soorten:

Gestippelde mosdierslak
Spiraalmosdiertje

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 491 items in 25 pages
2002860 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2002890 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
14410 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14420 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14430 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14440 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14450 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14460 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144714 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144819 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144927 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441019 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144116 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144120 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10740 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10770 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10790 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10810 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10830 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10840 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top