Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Zeepier
Arenicola marina (Linnaeus, 1758)

Main Image
Item 1 of 2
 

Zoekbeeld:

Borstelworm. Marien soort. Rolrond, 15-20 cm lang. Lichaam bestaat uit drie delen: een voorste deel van 6 segmenten met alleen borstels, dan 13 segmenten met borstels en twee kieuwen op elk segment, en een dunner achterlijf zonder aanhangsels. Kleur: jonge dieren vleeskleurig roze, oudere donkerder groengeel tot bruinachtig paars, soms groen iriserend. Andere naam voor zeepier is de wadpier.

Areaal en verspreiding:

Verspreiding in Nederland: zeer algemeen op de platen in Zeeland en de Waddenzee. Hier en daar langs de Hollandse kust.

Komt in Noordwest-Europa voor van de Noordelijke IJszee tot in de Middellandse Zee.

Habitat en ecologie:

Leeft in een U-vormige gang in zandige of slikkige bodems, meest in het getijdegebied. Soms in hoge dichtheden (meer dan 50/m2), vooral op beschutte plaatsen (estuaria). Komt echter ook voor in gebieden met veel golfslag. Voedt zich met zand en slik en leeft van fijn organisch materiaal dat zich daarin bevindt. Spuit het afgewerkte materiaal in kenmerkende hoopjes op de zand- of slikbodem ('drabbelkoeken') aan de uitgang van de gang. Aan de andere kant van de gang is vaak een conische inzinking in de bodem te zien, met een diameter van ca. 2 cm.

Literatuur:

Leewis, Rob (2002): Veldgids flora en fauna van de zee. Utrecht: KNNV. ISBN 90 5011 153 X.

Hayward, P.J. en J.S. Ryland (eds.) (2000): Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe. Oxford [UK]: OUP. ISBN 0 19 854055 8.

Auteurs:

Wim Voortman [2014-07-11]

NadereInformatie:

Zeepieren zijn bij zeehengelaars heel populair als aas. De soort wordt daarom in de getijdegebieden in Zeeland en op de Wadden veel 'gestoken' (met een riek opgespit) door 'pierenstekers,' die de wormen (semi-)commercieel  verhandelen.

Zeepieren op het Hollandse strand kunnen daar achtergelaten zijn door hengelaars.

Aphia ID:

129868

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

LIMP|SMP

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 297 items in 15 pages
14410 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144218 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144322 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144411 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144516 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144620 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14470 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14488 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14496 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144100 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441115 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144120 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10810 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10830 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10840 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1089100 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18830 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18870 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
188850 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18910 T-splitsing Oude zeeweg / Kokuitsweg [189] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top