Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
Legend with Growing Color Boxes
 • 0%-5%
 • 5%-10%
 • 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-100%
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Zeedahlia
Urticina felina (Linnaeus, 1761)

Main Image
Item 1 of 2
 

Zoekbeeld:

Zeeanemoon. Tot 15 cm (tot 6 cm hoog, tentakels, 2 cm). Groot, breed, met korte dikke tentakels. Zuil met  bobbeltjes (zuigwratten), met soms aangeplakte voorwerpen. Bruin, oranjegeel, rood, groen, paars. Op de mondschijf vaak helderrode, zich splitsende dubbele lijnen, lopend van de tentakels naar de rand van de mondschijf en om de voeten van de tentakels. Tentakels vaak helderder, eenkleurig, of met een kleurverloop.

Kenmerken:

Afmetingen: Doorsnede van de zuil en de voetschijf in onze kustwateren gewoonlijk niet groter dan 10 tot 15 cm. De hoogte is dan circa 6 cm. De tentakels worden meestal niet langer dan 2 cm.
Kleur:
De kleur van de zuil en mondschijf is zeer variabel: van bruin, rood of oranjegeel tot groen en paars. Kenmerkend op de mondschijf is de vaak helder gekleurde tekening, vaak bestaande uit dubbele lijnen die vanaf de mond gezien vóór de tentakels beginnen. Vandaar lopen ze naar de rand van de mondschijf. De dubbele lijnen splitsen zich meestal en lopen netjes om de voeten van de tentakels heen. Deze lijnen om de tentakels zijn vaak rood, maar kunnen ook andere kleuren hebben. De tentakels kunnen eenkleurig zijn, maar hebben vaak ook een kleurverloop van basis tot top. Ze zijn vaak helderder gekleurd dan de mondschijf.
Vorm: Grote brede zeeanemoon met korte dikke tentakels. De zuil is breder dan hoog en heeft een ruwe bobbelige structuur, waaraan soms stukjes schelp, zand en zelfs wieren blijven hangen. Deze bobbeltjes worden ook wel zuigwratten genoemd.

Habitat en ecologie:

Vrijwel alleen op hard substraat, zoals stenen, maar soms ook op veen of onder veenranden. Af en toe op pontons. De soort wordt aangetroffen vanaf iets boven de laagwaterlijn tot diepten van 15 meter en meer.

Auteurs:

A.W. Gmelig Meyling

NadereInformatie:

 • De dieren leven van grote prooien, zoals garnalen, krabben en visjes.
 •  Bij aanraking voelt men de tentakels 'kleven'. Dit komt door de netelcellen.
 • In oudere literatuur wordt meestal nog de wetenschappelijke naam Tealina felina gebruikt.

Aphia ID:

100834

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 515 items in 26 pages
144117 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14420 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144320 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144412 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14458 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14464 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144717 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144814 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144916 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441018 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441119 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441214 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10770 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10790 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10810 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10830 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10840 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10870 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10890 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
109125 Oostpiertje op west.hav.hfd, Starttoren, wrakje [109] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top