Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
Legend with Growing Color Boxes
 • 0%-5%
 • 5%-10%
 • 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-100%
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Viltkokeranemoon
Cerianthus lloydii Gosse, 1859

Main Image
Item 1 of 1
 

Zoekbeeld:

Zeeanemoon. Twee van elkaar verschillende soorten tentakels. Buitenste tentakelkrans in doorsnede 2-3, tot 6 cm. Binnenste rond de mond gelegen tentakels tot 1 cm. Zuil 20, soms 40 cm, in doorsnede 1 cm. De soort leeft in een koker van aaneengekit zand/slib in de bodem en is zo aan het oog onttrokken. Tentakelkleur  variabel: paars, bruin, oranje of wit. Soms donker gekleurde buitenste en lichtere mondtentakels of anders gekleurde ringen.

Kenmerken:

Afmetingen: De doorsnede van de buitenste tentakelkrans ligt meestal tussen de 2 en 3 cm, maximaal tot circa 6 cm. De binnenste tentakels lijken niet langer dan enkele millimeters, maar kunnen tot circa 1 cm lang zijn. De voor duikers onzichtbare zuil kan een lengte bereiken tot 20, soms 40 cm en een doorsnede tot 1 cm.
Kleur: De kleur van de tentakels is zeer variabel. Vaak eenkleurig paars, bruin, oranje of wit. Soms ook met donker gekleurde buitententakels en licht gekleurde mondtentakels. Soms exemplaren met tentakels die anders gekleurde ringen vertonen. Bij elkaar staande dieren vertonen qua kleur geen overeenkomst.
Vorm: Vlak rond de mond staan zeer korte tentakels, waardoor de mondopening zelf vrijwel nooit te zien is. Meer aan de buitenkant bevindt zich een krans van lange dunne -vaak mooi gestrekte- tentakels. De tentakels in deze krans die zich het meest aan de buitenkant bevinden, zijn vaak horizontaal vlak boven de bodem uitgespreid. De iets meer naar binnen gelegen tentakels wijzen schuin naar boven. De soort leeft in een zelfgemaakte lange koker van aaneengekit zand en/of slib. De koker bevindt zich vrijwel geheel in de zachte bodem en is daardoor meestal geheel aan het oog onttrokken.
Overig: Bij de geringste aanraking trekken de dieren zich snel in de koker terug, schoksgewijs, meestal in twee stapjes.

Habitat en ecologie:

De Viltkokeranemoon leeft in zachte (zand- of slib) bodems, nooit vastgehecht op stenen of ander hard substraat. De soort komt voor vanaf de laagwaterlijn tot op grote diepten en heeft voorkeur voor plaatsen met enige stroming, al worden plaatsen waar de bodem door sterke stroming veel in beweging is, gemeden.

Auteurs:

A.W. Gmelig Meyling

Aphia ID:

283798

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 457 items in 23 pages
144145 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144260 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144350 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144477 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144582 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144673 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144779 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144872 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144980 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441080 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441159 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441250 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10790 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1081100 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10830 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
108450 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10870 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10890 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
109125 Oostpiertje op west.hav.hfd, Starttoren, wrakje [109] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10920 Oostpiertje op west.hav.hfd, Starttoren, wrakje [109] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top