Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
Legend with Growing Color Boxes
 • 0%-5%
 • 5%-10%
 • 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-100%
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Sierlijke slibanemoon
Sagartia elegans Dalyell, 1848

Main Image
Item 1 of 3
 

Zoekbeeld:

Zeeanemoon. Doorsnede tot 2,5 cm, h. 6 cm. Meerdere kleurvariëteiten. Var. nivea: tentakels en mondschijf wit, mondschijf ongetekend. Var. venusta: tentakels wit. mondschijf helder oranje, ongetekend. Var. miniata: (algemeenste in Nederland): donker kleurpatroon op mondschijf en tentakels als bij de Gewone slibanemoon. Bij lichte aanraking komen witte neteldraden uit de zuilwand. De voet staat vrijwel nooit in het slib. Bijeenstaande dieren zien er vaak hetzelfde uit.

Kenmerken:

Afmetingen: Mondschijf tot circa 2,5 cm doorsnede. Zuil tot circa 6 cm lang.
Kleur:
In tegenstelling tot de Gewone slibanemoon zijn bepaalde kleurvariëteiten te onderscheiden. In Nederland is de variëteit miniata het minst zeldzaam. Het donkere kleurpatroon aan de basis van de tentakels en op de mondschijf lijkt echter sterk op het patroon van de Gewone slibanemoon. De kleuren van tentakels en mondschijf zijn eveneens zeer variabel. Bij variëteit nivea zijn zowel tentakels als mondschijf geheel wit en is er geen patroon op de mondschijf aanwezig. Bij de variëteit venusta zijn de tentakels wit en is de mondschijf opvallend helder oranje, terwijl er eveneens geen patroon op de mondschijf aanwezig is.
Overig:
Aan de zuil kleven vrijwel nooit zandkorrels of stukjes schelp.

Te verwarren met:

- Slibanemoon Sagartia troglodytes. Slibanemoon komt voor in het slib, terwijl de overige sagartia soorten op hardsubstraat voorkomen. De slibanemoon plant zich geslachtelijk voor, terwijl Sargatia elegans zich voornamelijk ongeslachtelijk voortplant. Hierdoor zie je vaak twee of meer identieke anemoon bijelkaar staan. 
- Kleine sibanemoon Sagartia ornata. Hoog in de litoraalzone op hard substraat.

Areaal en verspreiding:

De soort is veel minder algemeen dan de slibanemoon. De dieren zijn waargenomen in de mond van de Oosterschelde (Neeltje Jans), maar ook bij Den Helder, Texel, Terschelling, Zoutelande, Vlissingen, en Westkapelle. In de Noordzee vooral op wrakken wat verder uit de kust.

Habitat en ecologie:

De Sierlijke slibanemoon leeft vooral beneden de laagwaterlijn op stenen en ander hard substraat van zeeweringen, met name nabij zeegaten.

Literatuur:

- Ates, R. M. (1997). Bloemdieren: de Zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.

Auteurs:

[A.W. Gmelig Meyling, maart 2015]

NadereInformatie:

Link: Verspreiding van sierlijke slibanemoon in Nederland van 1995 t/m 2015.

Geef, bij twijfel tussen Gewone, Kleine of Sierlijke slibanemoon, uw waarnemingen het liefst door als 'Sagartia spec.'. Vermeld daarbij, indien mogelijk en van toepassing, liefst wel om welke variëteit het gaat.

Aphia ID:

100991

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Slibanemoon
Sierlijke slibanemoon

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 474 items in 24 pages
144156 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144253 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144352 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144478 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144556 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144664 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144748 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144848 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144941 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441039 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441175 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441280 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10790 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10830 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10840 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10870 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10890 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10910 Oostpiertje op west.hav.hfd, Starttoren, wrakje [109] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10920 Oostpiertje op west.hav.hfd, Starttoren, wrakje [109] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10930 Oostpiertje op west.hav.hfd, Starttoren, wrakje [109] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top