Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
Legend with Growing Color Boxes
 • 0%-5%
 • 5%-10%
 • 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-100%
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Kleine hoefijzerworm
Phoronis hippocrepia Wright, 1856

Main Image
Item 1 of 3
 

Zoekbeeld:

Hoefijzerworm. Mariene soort. Tentakelkrans hoefijzervormig, zilverwit of geelachtig, 5-10 mm in doorsnee. Koker enkele centimeters hoog, geelbruin. Zichtbaar is alleen de tentakelkrans (lofofoor), met in het midden de mondopening, op een hoornachtige, deels samentrekbare koker. De tentakels worden bij verstoring snel ingetrokken. Leeft op of ingeboord in kalksteen of ander stevig substraat. 

Kenmerken:

Zie zoekbeeld. Het in de koker zittende wormachtige dier heeft geen geledingen zoals borstel- of ringwormen die hebben.

 

Te verwarren met:

Kokerwormen, die echter duidelijk groter zijn en een bredere en gesloten tentakelkrans hebben.

Areaal en verspreiding:

Verspreiding in Nederland: noordkant van de Oosterschelde. Schaars. Ook bekend uit het Grevelingenmeer. Elders tamelijk zeldzaam.

West-Europese wateren, ook in de Middellandse Zee.

Habitat en ecologie:

Sublitoraal en iets dieper water. De kleine hoefijzerworm boort in zachte kalksteen, zoals Vilvoordse kalksteen, of in schelpen. De dieren vangen voedseldeeltjes uit het water. Trilharen op de tentakels wekken een waterstroom op waarmee kleine planktondeeltjes vervoerd en gevangen worden. Ze worden via een slijmlaag op de tentakels naar de mondopening geleid.
Veel soorten van deze groep zijn hermafrodiet (zowel mannetje als vrouwtje). Eicellen worden soms al in de lichaamsholte bevrucht, maar meestal is de bevruchting uitwendig, vrij in het water. Er zijn waarnemingen van ongeslachtelijke voortplanting door deling en door regeneratie van verloren lichaamsdelen.

De pelagische larven van hoefijzerwormen zijn lang voor een aparte soort aangezien, die beschreven is onder de genusnaam Actinotrocha.

Literatuur:

Emig, C.C. (Ed) (2014): World Phoronida database. Geraadpleegd via http://www.marinespecies.org/phoronida op 2014-07-12.

Leewis, Rob (2002): Veldgids flora en fauna van de zee. Utrecht: KNNV. ISBN 90 5011 153 X.

www.soortenbank.nl, voor deze soort geraadpleegd op 2014-07-12.

Auteurs:

Wim Voortman

NadereInformatie:

De hoefijzerwormen vormen een aparte en strikt mariene diergroep (klasse Phoronida), verwant aan de mosdiertjes en brachiopoden. Er worden binnen de hoefijzerwormen twee geslachten onderscheiden, Phoronis en Phoronopsis, met resp. slechts 7 en 3 goed beschreven soorten. Sommige daarvan kunnen in zachte steen of schelpen boren.

Aphia ID:

128548

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 453 items in 23 pages
2002860 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2002890 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
14410 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14420 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14430 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14440 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14450 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14465 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14474 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144810 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14499 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144100 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144110 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144120 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10790 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10810 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10830 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10840 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10870 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10890 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top