Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
Legend with Growing Color Boxes
 • 0%-5%
 • 5%-10%
 • 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-100%
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Slijmkokerworm
Sedentaria

Main Image
Item 1 of 3
 

Zoekbeeld:

Borstelwormen. Mariene soorten. Slijmkokerwormen zijn gelede wormen (ongeveer honderd segmenten) die leven in een zelf gegraven gang in slibachtig zand of slib, zelden in zand. Alleen de lange en fijne geel-oranje draden steken boven de gang uit waar ze in alle richtingen verspreid op het zand liggen. Deze draden, met een diameter van 2 à 3 mm, trekken zich bij de minste aanraking samen. De worm zelf, die niet zichtbaar is, meet 25 tot 30 cm en heeft een diameter van 1 tot 2 cm. Hij is zalmkleurig, helderbruin of bleekgeel; de kieuwen, die zich net achter de tentakels bevinden, zijn donkerrood.  

Te verwarren met:

diverse soorten. De slijmkokerwormen zijn lastig te identificeren aan de hand van foto's. Neoamphitrite figulus en de kleinere Amphitritides gracilis komen voor in dezelfde verspreidingszone. Langs de Europese kusten zijn er vele verwante geslachten (genera), zoals Amphitrite, Terebella, Eupolymnia of Nicolea. Het is vrijwel onmogelijk deze geslachten louter op basis van hun tentakels te identificeren.

Areaal en verspreiding:

Neoamphritite figulus is een algemene soort in Nederland (aangetroffen bij 12,3% van de volledige opmetingen). Deze soort komt in heel Noordwest-Europa voor, en verder in de noordwestelijke Atlantische en Stille Oceaan en in de Middellandse Zee.

Literatuur:

 • Sheridan, R. en C. Massin (2005): Fauna en flora Zeeland, Onderwatergids. [Z.p.]: Nelos, Commissie biologie.
 • Hayward, P.J. en J.S. Ryland (eds.) (2000): Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe. Oxford [UK]: OUP. ISBN 0 19 854055 8.

Auteurs:

Wim Voortman [Niels Schrieken, juni 2014]

NadereInformatie:

Link telmee: Verspreiding slijmkokerwormen Amphitrite spec. in Nederland van 1995 t/m 2015

Aphia ID:

754175

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Slijmkokerworm
Peddelworm
Gestippelde dieseltreinworm

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 270 items in 14 pages
2002890 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
144144 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1442100 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144371 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144477 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144590 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144675 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144767 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144862 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144930 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441050 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441133 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441233 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1074100 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10790 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10870 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1881100 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1883100 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1887100 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1888100 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top