Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Steenslijmvis
Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758)

Main Image
Item 1 of 2
 

Zoekbeeld:

Zeevis. 15-20 (tot 30) cm. Langwerpige bodemvis met een gladde slijmerige huid. Grijsachtig tot groen en onregelmatig gevlekt. Geen hoorntjes boven de ogen. Rugvin over de gehele lengte doorlopend, met in het midden een lichte inkeping. In ondiep water tussen stenen en ander hard substraat. Vooral in voorjaar en zomer. Eieren bewaakt door het mannetje (broedzorg).  Soms wordt soort aangeduid met "slijmvis".

Kenmerken:

Afmetingen: Ca. 15-20 cm (maximaal 30 cm).
Kleur: Bruin, grijsachtig of groen, meestal onregelmatig gevlekt. Halverwege de rugvin zit vaak een donkere vlek.
Vorm: Langwerpige bodemvis met een gladde slijmerige huid, zonder schubben. De mannetjes hebben bollere koppen en forsere lippen dan de vrouwtjes. Boven de ogen geen tentakelachtige hoorntjes (vergelijk Gehoornde slijmvis).
Vinnen: De rugvin loopt over de gehele lengte door, van kop tot staart, met in het midden een lichte inkeping. De anaalvin is ongeveer de helft in lengte. De buikvinnen beginnen vóór de forse gestekelde borstvinnen en hebben één stekel en twee vinstralen.

Te verwarren met:

Kan worden verward met de Gehoornde slijmvis, maar Steenslijmvissen hebben geen hoorntjes op de kop boven de ogen.

Areaal en verspreiding:

Noordoosten van de Atlantische Oceaan van Noorwegen en de Oostzee, via de Noordzee tot de West-Afrikaanse kust (Marokko) en in de Middellandse Zee. In Nederland vrij zeldzaam, in de Oosterschelde plaatselijk te vinden in ondiep water tussen stenen van pieren en dijken. Zo nu en dan ook elders (Waddengebied, piertjes langs de Noordzeekust).

Habitat en ecologie:

Steenslijmvissen leven in ondiep water langs rotskusten, vaak vlak onder de laagwaterlijn. Ze kunnen boven water bij laag tij overleven door onder rotsen en wieren te schuilen. De paaitijd loopt van april tot augustus. Het vrouwtje legt kuit in een soort nest onder stenen, de eieren worden vervolgens door een mannetje bevrucht en daarna ook bewaakt (broedzorg). Ze leven van weekdieren, met name slakken, zeepokken, vlokreeftjes en andere kleine kreeftachtigen. Ook plantaardig voedsel (Zeesla, Darmwier) zou worden gegeten.

Seizoenspatronen:

In de winter leven de dieren in dieper water.

Literatuur:

 • Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
 • Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
 • Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
 • Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

W. Vlierhuis (2013)
[IvL jan. 2014; nov. 2018]

Aphia ID:

126768

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO|LIMP

Gerelateerde soorten:

Botervis
Puitaal
Slijmvis
Gehoornde slijmvis

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 463 items in 24 pages
14310 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14320 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14330 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14340 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14350 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14360 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14370 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14380 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14390 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143100 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143110 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143120 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
10610 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10620 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10640 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10650 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10660 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10670 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10680 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10690 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top