Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Steenbolk
Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)

Main Image
Item 1 of 4
 

Zoekbeeld:

De Steenbolk heeft een tamelijk hoog lichaam met drie rugvinnen, waarvan de voorste opvallend puntvormig is. Onder de kin hangt een stevige baarddraad. De dieren worden gekenmerkt door 4 a 5 donkerbruine vertikaalbanden op de flanken. Ook zit er een kenmerkende zwarte vlek voor de kieuwvin. 's Nachts zijn die dwarsbanden duidelijker gekleurd.

Kenmerken:

Afmeting: tot 50 centimeter
Kleur: bleek geel met brede donkerbruine dwarsbanden
Vinnen: drie rugvinnen, de eerste hoog, twee aan elkaar vergroeide buikvinnen
Overig: korte kindraad

Te verwarren met:

De Steenbolk kan verward worden met de dwergbolk, vaak zijn ze ook bij elkaar te zien. De Dwergbolk blijft met 25 centimeter beduidend kleiner en is egaal blank van kleur. De eerste anaalvin van de Steenbolk begint halverwege de eerste rugvin, de anaalvin van de dwergbolk begint na de eerste rugvin.

Areaal en verspreiding:

Jonge dieren leven in scholen dichter bij de kust. Oudere Steenbolken zoeken dieper water op, bij voorkeur zandbodems met rotsen en/of wrakken.

Auteurs:

W. Vlierhuis

Aphia ID:

126445

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Kabeljauw
Dwergbolk
Steenbolk

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 538 items in 27 pages
14310 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14320 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14330 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14340 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143556 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143650 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143733 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143829 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143960 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
1431014 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143110 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143120 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
10610 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10620 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10640 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1065100 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
106625 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
106733 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
106833 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10690 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top