Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
Legend with Growing Color Boxes
 • 0%-5%
 • 5%-10%
 • 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-100%
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Boorspons
Cliona celata

Grant, 1826

Main Image
Item 1 of 1
 

Zoekbeeld:

Mariene spons. Meestal geel, soms geeloranje of geelgroen. Leeft ingeboord in gangetjes in kalk van schelpen en zachte steen. Van de levende spons zijn dan alleen de geeloranje in- en uitstroomopeningen zichtbaar. Zelden in tot 1 mm dikke plakkaten buiten het kalksubstraat. Deze plakkaten kunnen aanzienlijke afmetingen bereiken, maar zijn in ons land zeldzaam.

Kenmerken:

Afmetingen: Kolonies worden in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer niet groter dan de oestersschelpen waarin ze leven. De geeloranje speldenkussentjes hebben een doorsnede tot 3 mm. Een heel enkele keer vormt de spons tot 1 mm dikke, grote en brede plakkaten buiten het substraat. Deze kunnen aanzienlijke afmetingen bereiken, maar zijn in de Nederlandse kustwateren schaars.
Kleur: De spons heeft in Nederland vrijwel altijd een geel uiterlijk, soms wat neigend naar geeloranje of geelgroen.
Vorm: Van de levende Boorspons is gewoonlijk niet meer te zien dan de kleine geeloranje in- en uitstroomopeningen. Deze staan altijd binnen enkele centimeters van elkaar. Een kolonie kan uit enkele tientallen in- en uitstroomopeningen bestaan. De instroomopening lijkt het meest op een klein, rond speldenkussentje. De uitstroomopening wordt gevormd door een hol buisje.
Spicula: Staafjes met bobbel aan een uiteinde, aan de andere puntig. Dik, sigaarvormig. 100-200um lang. Zie foto's.
.

Te verwarren met:

Door het feit dat de spons zich in zachtere (kalk-)steen en schelpen boort is het niet te verwarren met andere sponzen. 

Areaal en verspreiding:

Noord-Oostelijke Atlantische kusten, Noordzee, Middellandse zee. De Boorspons kan ook voorkomen in korstvormige heuvels. Bij deze vorm zijn niet alleen de 'trompetjes' te zien, maar is de spons veel verder uitgegroeid. Deze vorm komt algemeen voor rond de westkusten van Engeland en Frankrijk, maar is niet in de Nederlandse zoute wateren en onze Noordzee gevonden. In Nederland langs de hele kust  inclusief Waddenzee en met name in Zeeland.

Habitat en ecologie:

De Boorspons boort zich in kalkhoudendsubstraat, door het afscheiden van zuur. In Nederland wordt de soort voornamelijk ingeboord waargenomen in oude tweekleppige schelpen, meestal oesterschelpen en oude fossiele schelpen (Wetserschelde), maar ook in kalksteen.

Seizoenspatronen:

x

Trends:

x

Literatuur:

-Van Soest, R.W.M., 1976. De Nederlandse mariene en zoetwatersponzen – Porifera-. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV 115, 36 p.      

- Van Soest, R.W.M., 1977. Marine and Fresh water sponges (Porifera) of the Netherlands. Zoologische Mededelingen 50 (16): 261-273.

 - Van Soest, R.W.M., 2014. Sponzen. In F. van der Burgt (Ed.): Zeeboek, p 45-52. Jeugdbonduitgeverij &  KNNV, ‘s Graveland.

Auteurs:

A.W. Gmelig Meyling (15-4-2008)
[IvL feb. 2014]
Floris Bennema, 2016

NadereInformatie:

De Nederlandse naam komt van het feit dat de spons zich in zachtere (kalk-)steen en schelpen boort. Je hoeft als duiker dus niet op basalt blokken naar Boorsponzen te zoeken. Deze steensoort laat zich niet door de zuren van de spons uitbijten. Wanneer de spons sterft blijven het ingeboorde  gangenstelsel in de kalk van schelpen of zachte kalksteen zichtbaar. 

Aphia ID:

134121

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 428 items in 22 pages
25630 Rif Scharendijke, Kabbelaarsrif [256] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
256450 Rif Scharendijke, Kabbelaarsrif [256] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
25650 Rif Scharendijke, Kabbelaarsrif [256] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2567100 Rif Scharendijke, Kabbelaarsrif [256] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2568100 Rif Scharendijke, Kabbelaarsrif [256] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
25610100 Rif Scharendijke, Kabbelaarsrif [256] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
256110 Rif Scharendijke, Kabbelaarsrif [256] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
25612100 Rif Scharendijke, Kabbelaarsrif [256] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1597100 Oostnol Tholen [159] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
15911100 Oostnol Tholen [159] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
162620 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
162750 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
162843 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
162975 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
16210100 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
16212100 Kleine Nol, 200 meter ten westen van Haven [162]
123150 Zuid Lange Weg [123] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
12330 Zuid Lange Weg [123] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1238100 Zuid Lange Weg [123] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1239100 Zuid Lange Weg [123] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top