Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Pollak
Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758)

Main Image
Item 1 of 1
 

Zoekbeeld:

Zeevis. Kabeljauwachtige die tot 130 cm lang kan worden. Slank torpedovormig lichaam met spitse snuit, zonder kindraden. De dieren hebben drie rugvinnen. De onderkaak steekt duidelijk buiten de bovenkaak uit. De zijlijn vertoont een duidelijke bocht naar beneden achter de kieuwvin. 

Kenmerken:

Afmetingen: tot 130 cm.
Kleur:
De rug is bruingroen, de zijkanten geelgroen. De zijlijn is donker gekleurd.
Vorm:
Een slank torpedovormig lichaam met spitse snuit.
Vinnen: De dieren hebben drie rugvinnen
Overig: Er is géén draadje onder de kin. Het oog staat achter de bek, waarvan de mondhoek iets naar beneden afloopt. De zijlijn vertoont een duidelijke bocht naar beneden achter de kieuwvin.  

Te verwarren met:

De Pollak kan verward worden met een aantal andere kabeljauwachtigen. Verschillen zijn:

De Schelvis is te onderscheiden door de verder naar voren stekende bovenkaak dan de onderkaak. Bij de Pollak is dat precies andersom. Verder loopt bij de Schelvis de zijlijn in een minder duidelijke bocht , heeft een zwarte vlek vlak boven de borstvinnen, en de eerste anaalvin begint iets naar achteren ten opzichte van de tweede rugvin. Bij de Pollak begint de anaalvin halverwege de eerste rugvin.
Het makkelijkste verschil met de Koolvis is dat deze een lijnrechte zijlijn heeft. De anaalvin begint vrijwel gelijk ten opzichte van de tweede rugvin.
De Wijting blijft over het algemeen iets kleiner tot maximaal 70 centimeter. Ze heeft een langere bovenkaak dan onderkaak. De Wijting is de enige van de vier die, net als de Kabeljauw, geen gevorkte staartvin heeft, maar een vlagvorm.

Areaal en verspreiding:

Noordoost-Atlantische Oceaan, Oostzee, Noordzee en Middellandse Zee. Langs de Nederlandse kust worden meestal jongere dieren waargenomen.

Habitat en ecologie:

Volwassen Pollakken leven meest in dieper water op open zee, vaak in de buurt van scheepswrakken. Jongere exemplaren worden vaker langs de kust gezien bij rotsen en wiervelden. Ook komen ze vaak voor bij andere objecten, zoals de pijlers van de Zeelandbrug. De dieren leven vrijzwemmend, vaak  bij de bodem. Vanaf de kustwateren tot een diepte van 200 meter. De paaitijd loopt van januari tot april in diep water. Ze leven van kreeftachtigen en andere vissen. Pollakken lijken te worden aangetrokken door geluiden, waaronder uitgeademde luchtbellen van duikers.

Literatuur:

Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

W. Vlierhuis (2013)
[IvL jan. 2014]

 

Aphia ID:

126440

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Kabeljauw
Zeebaars
Pollak
Wijting

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 517 items in 26 pages
14310 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14320 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14330 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14340 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14350 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14360 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14370 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14380 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143940 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143100 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143110 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143120 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
200286100 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2002890 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10610 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10620 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10640 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10650 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10660 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10670 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top