Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
Legend with Growing Color Boxes
 • 0%-5%
 • 5%-10%
 • 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-100%
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Vorskwab
Raniceps raninus (Linnaeus, 1758)

Main Image
Item 1 of 1
 

Zoekbeeld:

Zeevis. Tot 35 cm. Een stevige, donkerbruine vis met een grijze buik, grote ogen en een grote brede kop. Het lijf wordt naar achteren toe smaller. De tweede rugvin en de anaalvin lopen helemaal door tot bijna aan de staart. Onder aan de kin zit een tastdraadje.

Kenmerken:

Afmetingen: Tot 35 cm, meestal 15-20 cm.
Kleur: Glimmend donkerbruin tot zwart lichaam
Vorm: Lijkt op een groot model kikkervisje. De soort heeft een opvallende brede, bolle kop met grote zwarte ogen en een mond met grote dikke lippen. Onder de kin zit een korte tastdraad.
Vinnen: Twee rugvinnen, de eerste met drie korte vinstralen, de tweede rugvin is lang, evenals de  anaalvin.
Overig:
Langzaam zwemmende vis.

Te verwarren met:

Qua vorm soms te verwarren met de Slakdolf. De Vorskwab wordt beduidend groter, heeft grotere ogen en een kindraad.

Areaal en verspreiding:

Van Noorwegen en IJsland, via de Noordzee naar de Atlantische kust tot Portugal. In Nederland nogal zeldzaam, voornamelijk kleine exemplaren. In de jaren 70 veel gemeld uit de Grevelingen. Staat op de Nederlandse Rode Lijst als gevoelig.

Habitat en ecologie:

De Vorskwab leeft bij voorkeur solitair in water met rotsachtige bodems, al dan niet met zeewiervelden, tot een diepte van 100 meter. Bij voorkeur tussen 1-20 m. Vooral 's nachts actieve vissen die de prooi onder andere localiseren met de gevoelige tastdraad. Paaitijd juli-september. Het voedsel bestaat uit kreeftachtigen als garnalen, weekdieren en kleinere bodemvissen.

Literatuur:

 • Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
 • Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
 • Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
 • Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

W. Vlierhuis (2013)
[IvL feb. 2014]

Aphia ID:

126442

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Snotolf
Slakdolf

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 502 items in 26 pages
14310 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14320 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14330 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14340 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143511 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14360 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14370 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143814 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14390 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143100 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143110 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143120 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
10610 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10620 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10640 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10650 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10660 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10670 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10680 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10690 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top