Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Paling
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Main Image
Item 1 of 1
 

Zoekbeeld:

Zoetwatervis. Trekt ook naar zee. Tot ruim 100 cm (vrouwtjes, mannetjes half zo klein). De Paling heeft een slangachtig lichaam en is donkerbruin tot zwart van kleur. Achter de bovenstandig bek staan kleine oogjes. Het achterlijf met vinzomen loopt uit in een min of meer puntige staart.

Kenmerken:

Afmetingen: Mannetjes tot ongeveer 60 cm. Wijfjes tot ca. 135 cm (of nog langer). 
Kleur: Donkerbruin tot zwart.
Vorm:

Slanke vis met slangachtig lichaam en een zeer slijmerige huid. De kop loopt spits toe en is bovenwaarts afgeplat en min of meer wigvormig. De kleine oogjes staan dicht bij de bek. Er zijn twee neusgaten, voorzien van buisjes, en twee neusgaten vlak voor de ogen waardoor het water de neus weer verlaat.

Vinnen: De staartvin heeft niet de typische staartvorm, zoals de meeste andere vissen, maar het achterlijf loopt puntgewijs uit in een min of meer puntige staart.

Te verwarren met:

De Zeepaling conger conger wordt beduidend groter. De rugvin van de zeepaling begint dichter bij de kop en de onderkaak is korter dan de bovenkaak. Overigens is de Zeepaling zeldzaam in Nederland en wordt deze alleen zeer incidenteel gezien op verre wrakken in de Noordzee.

Areaal en verspreiding:

Vanaf het noorden van Noorwegen, de Oostzee, via het Noordzeegebied tot aan Marokko, West- en Noordelijk Afrika en in het hele Middellandse Zeegebied. In Nederland in vrijwel alle oppervlaktewateren.

Habitat en ecologie:

Palingen kunnen in alle soorten wateren gevonden worden en kunnen zowel tegen zoet, zout als brak water. De dieren kunnen zich in de zachte bodem wringen; soms ziet men alleen de kop boven de bodem uitsteken. Het reukvermogen is zeer goed en bijvoorbeeld in het water liggende kadavers kunnen van zeer ver worden ontdekt. Het voedsel bestaat in de jeugd uit muggenlarven, insectenpoppen, tweekleppigen als de Driehoeksmossel en  korfmossels, vlokreeften en andere kleine ongewervelden. Ze eten ook kuit en larven van andere vissen, waaronder baars en blankvoorn, evenals aas en kadavers. Sommige palingen eten alleen maar vis wanneer ze een lengte van ca. 30 cm hebben. Ze krijgen dan een bredere bovenkaak. Deze breedbekaal or 'roofaal' is genetisch niet afwijkend van normale palingen.
Palingen worden geboren in de Saragosso Zee, ongeveer 4000 km van Nederland. Binnen ongeveer drie jaar bereiken ze als doorzichtige glasaaltjes van ca. zes centimeter via de Golfstroom onze kustwateren, om vervolgens de zoete wateren binnen te trekken. Na vijf jaar trekken ze als geslachtsrijpe dieren weer terug naar hun geboorte gronden, om daar te paren, waarna ze  sterven. Door overbevissing is de palingenstand sterk achteruit gegaan, met name in het IJsselmeer en de grote rivieren is dit opvallend.

Literatuur:

Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

W. Vlierhuis (2013)
[IvL jan. 2014]
[NS mei 2014]

NadereInformatie:

In spreektaal wordt soms aangehouden dat Aal en Paling twee verschillende soorten zouden zijn. Dit is niet waar. Wel worden zo soms verschillen in afmetingen aangeduid; Aal zou vooral slaan op de kleinere dieren.

Aphia ID:

126281

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater|Brakwater|Zoetwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Driehoeksmossel
Brakwatermossel
Paling
Botervis
Puitaal

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 546 items in 28 pages
14310 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14320 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14330 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14340 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14350 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14360 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14370 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143814 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14390 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143100 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143110 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143120 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
2002860 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2002870 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2002890 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
106150 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10620 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10640 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10650 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
106617 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top