Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
Legend with Growing Color Boxes
 • 0%-5%
 • 5%-10%
 • 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-100%
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Schelpkokerworm
Lanice conchilega (Pallas, 1766)

Main Image
Item 1 of 2
 

Zoekbeeld:

Borstelworm. Mariene soort. Tot ongeveer 30 cm lang. Maximaal 300 segmenten, waarvan slechts een klein aantal met borstels; rest van het lichaam dun en kwetsbaar. Bij de kop drie paar rode, sterk vertakte kieuwen, en een aantal lange tentakels. Bouwt een koker van grof zand en schelpstukjes, die soms iets boven de bodem uitsteekt. Deze koker is bijzonder, omdat bovenaan een aantal zeer smalle gootjes van zandkorrels zit, die gewoonlijk uitgespreid liggen over de oppervlakte van het zand. In die gootjes liggen de hierboven genoemde tentakels, waarmee het dier voedsel (plankton en detritus) vangt.

Areaal en verspreiding:

Verspreiding Nederland: langs de hele kustlijn algemeen. Ook in de geulen van de Oosterschelde.

Komt langs de Europese kusten voor van de Noordelijke IJszee tot de Middellandse Zee; ook in de Arabische Golf en de Stille Oceaan.

Habitat en ecologie:

Leefgebied: midden van het intergetijdengebied en dieper. Vooral in zandbodems, maar ook in slibbodems en in spleten tussen stenen en rotsen die met slib gevuld zijn. Prefereert niet al te ruwe golfslag. Soms in grote dichtheden.

Literatuur:

Leewis, Rob (2002): Veldgids flora en fauna van de zee. Utrecht: KNNV. ISBN 90 5011 153 X.

Hayward, P.J. en J.S. Ryland (eds.) (2000): Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe. Oxford [UK]: OUP. ISBN 0 19 854055 8.

Auteurs:

Niels Schrieken, juni 2014 [Wim Voortman]

Aphia ID:

131495

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO|SMP

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 484 items in 25 pages
20028670 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
200289100 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
144125 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14427 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144310 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144411 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144553 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144618 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144731 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144845 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144942 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441035 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144118 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441225 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10740 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10770 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1079100 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10810 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10830 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10840 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top