Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Slakdolf
Liparis liparis liparis (Linnaeus, 1766)

Main Image
Item 1 of 3
 

Zoekbeeld:

Zeevis. Tot 18 cm. Vaak kleiner. Geelbruin of grijsgroen, vaak met schuine bruingrijze strepen. Jongere exemplaren egaal bruin of zwart. Mannetjes in de paaitijd oranjerood. Stompe kop, kleine oogjes, neusgaten buisvormig. Schubloze gladde en slijmerige huid. Vaak in kenmerkende houding, met de staart omgeslagen langs het lichaam. Lange rug- en anaalvin. Buikvinnen zijn vergroeid tot een zuigschijf. Niet algemeen.

Kenmerken:

Afmetingen: Tot 18 cm. Vaak kleiner.
Kleur: Geelbruin of grijsgroen, veelal voorzien van een kenmerkend streeppatroon van schuine bruingrijze strepen. De jongere exemplaren zijn vaker egaal bruin tot zwart gekleurd en goed gecamoufleerd. Mannetjes in de paaitijd meestal oranjerood.

Vorm: Stompe kop met kleine tandjes. Kleine oogjes, voorste neusgaten als kleine buisjes. Lijkt in vorm op een donker gekleurd kikkervisje. De huid is schubloos glad en slijmerig. wordt meestal gevonden in een kenmerkende houding, waarbij de staart omgeslagen langs het lichaam wordt gehouden.
Vinnen: Met een en lange rugvin en idem anaalvin. Beiden zijn achteraan via een membraam verbonden met de staart. Borstvinnen vrij groot, afgerond. De buikvinnen zijn vergroeid tot een zuigschijf.

Te verwarren met:

De Slakdolf lijkt enigszins op de Vorskwab. De vorskwab kan echter veel groter worden, is egaal van kleur en veel donkerder, heeft grote ogen en een kindraad.

Areaal en verspreiding:

Een vis van koudere streken. Noord-Oostelijke Atlantische Oceaan, IJsland, Groenland, Barents Sea, Nova Zembla, Spitsbergen, zuidelijk tot de Britse eilanden en de Noordzee. In Nederland relatief schaars voornamelijk in herfst en winter.

Habitat en ecologie:

De Slakdolf leeft op de bodem, vanaf ondiep in het sublitoraal tot ruim 300 m diepte. Vaak op hard substraat. Het voedsel bestaat uit kreeftachtigen, kleine visjes en polychaete (borstel-)wormen. Slakdolven worden het meest gezien tijdens hun voortplantingsseizoen in de herfst en winter. Ze zijn dan het opvallendst getekend en op hun grootst. Je kunt ze dan aantreffen tussen de rotsige bodems zoals de Zeeuwse dijken. De tot 1,5 mm grote eieren worden in kluiten in geweisponzen en soms op de bodem gelegd. De na 6-8 weken uitgekomen larven verblijven enige tijd in het plankton. De dieren lijken meestal voorkeur te geven aan de verder uit de kust gelegen gebieden.

Seizoenspatronen:

De dieren mijden de kust in de winter en de zomer.

Literatuur:

 • Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
 • Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
 • Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
 • Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

W. Vlierhuis (2013)
[IvL jan. 2014]

Aphia ID:

293624

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Snotolf
Slakdolf
Groene zeedonderpad
Zeedonderpad

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 528 items in 27 pages
143125 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14320 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143314 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14340 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14350 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14360 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14370 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14380 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14390 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143100 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143110 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143120 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
10610 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10620 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10640 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10650 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10660 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10670 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10680 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10690 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top