Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Schar
Limanda limanda (Linnaeus, 1758)

Main Image
Item 1 of 1
 

Zoekbeeld:

Zeevis. Wat kleinere platvis, tot 42 centimeter. Licht tot donkerbruin met witte vlekken langs de vinnen. Ogen aan de rechterzijde. Kleine bek, de bovenkaak eindigt ongeveer onder de voorrand van het oog. De gekleurde zijde heeft ruwe getande schubranden. De zijlijn loopt in een scherpe boog om de rugvin heen. Algemeen langs de Nederlandse kust, zowel dichterbij als wat verder van de kust.

Kenmerken:

Afmetingen: Tot 42 centimeter.
Kleur: Licht tot donkerbruin met vaak witte vlekken op en bij de vinnen.
Vorm: Een wat kleinere platvis met de ogen aan de rechterzijde. Kleine bek, de bovenkaak eindigt voor of onder de voorrand van het oog. De naar boven gerichte zijkant is ruw, met fijn getande schubranden.
Vinnen: Vanaf halverwege het dier lopen de rug- en anaalvin ononderbroken door naar de staart. De zijlijn loopt in een scherpe boog om de kiewvin heen.

Te verwarren met:

De Schar kan verward worden met Schol en Bot. Het meest onderscheidende kenmerk van de Schar is de bocht in de zijlijn. Verder heeft de Schar een ruwe huid terwijl Bot en Schol glad aan voelen.

Areaal en verspreiding:

Noordoost-Atlantische Oceaan, Oostzee, Britse eilanden en Noordzee. Langs de Nederlandse kust een algemene vis, zowel in dieper water als in het kustgebied, de Zeeuwse stromen en het Waddengebied.

Habitat en ecologie:

Algemeen op zandbodems langs de kust, op diepten tussen 5-200 meter. Paaitijd in december-maart op diepten van 20 m en meer. Eieren en larven leven zweven vrij in het water. Jonge dieren zakken bij een lengte van ca 14 mm naar de bodem af. Het voedsel van de Schar bestaat uit wormen, kreeftachtigen, weekdieren en stekelhuidigen. Volwassen exemplaren trekken dieper water in.

Literatuur:

 • Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
 • Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
 • Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
 • Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

W. Vlierhuis (2016); [IvL okt 2018]

Aphia ID:

127139

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Tongschar
Schurftvis
Schol
Bot
Schar
Tong
Dwergtong

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 487 items in 25 pages
14310 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14320 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14330 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14340 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14350 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14360 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14370 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143814 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14390 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143100 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143110 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143120 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
10610 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10620 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10640 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10650 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10660 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1067100 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
106833 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
106950 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top