Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Tong
Solea solea (Linnaeus, 1758)

Main Image
Item 1 of 1
 

Zoekbeeld:

Zeevis. Platvis met een mooie gestroomlijnde, langwerpige ellipsvorm. Overwegend bruin van kleur met verspreide vlekjes. De oogjes op de kop zijn klein in verhouding tot andere platvissen. De huid is bobbelig. Vooral 's nachts actieve soort.

Kenmerken:

Afmetingen: Tot ca. 70 cm. Meestal aanzienlijk kleiner. Sliptong (niet slibtong) zijn exemplaren die zo klein zijn dat ze door grofmazige netten heen kunnen slippen.
Kleur: Bruin met donkerbruine vlekken. Vaak aangepast aan de bodem.
Vorm: Ovaalronde platvis. Kleine dicht bij elkaar staande oogjes aan de rechterzijde van het lichaam. Duidelijke tastdraadjes onder aan de bek. Snuit rond en voor de bek uitstekend, onderstandige bek. Neusgat op onderzijde klein, zonder franjes.
Vinnen: Borstvin aan de ongekleurde zijde goed ontwikkeld.

Te verwarren met:

Jonge Tongen kunnen worden verward met de Dwergtong, die maar 10 centimeter lang wordt. Deze laatste wordt gekenmerkt door zwarte streepjes op de anaalvin.

Areaal en verspreiding:

Oostelijke Atlantische Oceaan van Zuid-Noorwegen, via de Oostzee en de Noordzee tot aan de West-Afrikaanse kust (Senegal). Verder in vrijwel de hele Middellandse Zee. In Nederland langs de hele kust algemeen, jonge dieren ook tot in de getijdenzone en in estuaria.

Habitat en ecologie:

De Tong leeft op vlakke zandige bodems vanaf het litoraal tot een diepte van 60 meter. Nachtjager. Paaitijd van april tot juni nabij de kust op een diepte van 20 meter. Tijdens de paaitrek naar de kust zwemmen de dieren ’s nachts vaak direct  onder het wateroppervlak. Het voedsel bestaat uit wormen, weekdieren en kleine kreeftachtigen.

Seizoenspatronen:

In de winter trekken Tongen terug naar het iets warmere water in de zuidelijke Noordzee.

Literatuur:

Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Auteurs:

W. Vlierhuis (2013)
[IvL jan. 2014]

Aphia ID:

127160

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Tongschar
Schurftvis
Schol
Bot
Schar
Tong

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 530 items in 27 pages
14310 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14320 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14330 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14340 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143511 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14360 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143717 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143814 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
14390 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143100 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143110 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
143120 Zeelandbrug, dijk, 1e & 2e pijler [143]
10610 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10620 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10640 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10650 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10660 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
106733 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
106833 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10690 Koepeltje, Westpiertje en evenwijdige dam [106] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top