Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
Legend with Growing Color Boxes
 • 0%-5%
 • 5%-10%
 • 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-100%
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Rugstreepsteurgarnaal
Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902

Main Image
Item 1 of 2
 

Zoekbeeld:

Garnaal. Mariene soort, ook in brak water. Tot 6 cm. Grote exemplaren zijn meestal bruinachtig met meestal een witachtige lengtestreep midden op de rug. Kleine exemplaren gewoonlijk kleurloos met vage gele ringetjes op de pootgewrichten. Rostrum lang en recht met meestal 11-13 tandjes. 

Kenmerken:

Afmetingen: Lengte: tot circa 6 cm.
Kleur:
Kleine exemplaren zijn grotendeels kleurloos met vage gele ringetjes op de 'gewrichten' van de poten. Grotere exemplaren zijn meestal bruinachtig met midden op de rug, van kop tot staart, een witachtige, ononderbroken lengteband.
Vorm: Meestal 11-13 tandjes op het lange rechte rostrum. Doorgaans is het rostrum niet erg diep.

Areaal en verspreiding:

Exoot, oorspronkelijk afkomstig uit Azië en inmiddels verspreid over de hele wereld in estuaria in gematigde gebieden. In Nederland vooral in de Westerschelde, minder in Het Veerse Meer. Incidentele waarnemingen zijn bekend uit Het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Eveneens waargenomen in de Nieuwe Waterweg, het Noordzeekanaal en in het Waddengebied.

Verspreidingsatlas.nl: Rugstreepsteurgarnaal.

Habitat en ecologie:

Voornamelijk brakke wateren die in verbinding staan met de zee.

Seizoenspatronen:

Waarneming.nl: Rugstreepsteurgarnaal.

Literatuur:

 • Adema J.P.H.M., 1991. De krabben van Nederland en België (Crustacea, Decapoda, Brachyura). Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden. p.1-244.
  Holthuis, L.B., 1950. Fauna van Nederland. Afl. XV: Decapoda (K IX). A. Natantia, Macrura Reptantia, Anomura en Stomatopoda (K X). 1- 166.
 • Leewis, R.J., G.R. Heerebout & Ch., Jacobusse (rd.), 2010. Zeefauna in Zeeland, deel 2. Kreeften, krabben en garnalen. Fauna Zeelandica, deel 5. Stichting Het Zeeuwse Landschap. 1-144 p.

Auteurs:

M. Faasse (23-3-2008)
[J. Leloux, jan. 2014; IvL feb 2014]

NadereInformatie:

De rugstreepsteurgarnaal is een recente immigrant uit het noordwesten van de Stille Oceaan. De eerste exemplaren zijn in Zeeland in 2004 gevangen.

Aphia ID:

181372

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO|Exoten

Gerelateerde soorten:

Steurgarnaal
Rugstreepsteurgarnaal
Garnaal

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
SoortMaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 441 items in 23 pages
20028Rugstreepsteurgarnaal90 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
144Rugstreepsteurgarnaal10 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Rugstreepsteurgarnaal20 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Rugstreepsteurgarnaal30 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Rugstreepsteurgarnaal40 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Rugstreepsteurgarnaal50 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Rugstreepsteurgarnaal60 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Rugstreepsteurgarnaal74 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Rugstreepsteurgarnaal80 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Rugstreepsteurgarnaal92 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Rugstreepsteurgarnaal100 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Rugstreepsteurgarnaal110 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Rugstreepsteurgarnaal120 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
107Rugstreepsteurgarnaal90 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
108Rugstreepsteurgarnaal10 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
108Rugstreepsteurgarnaal30 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
108Rugstreepsteurgarnaal40 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
108Rugstreepsteurgarnaal70 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
188Rugstreepsteurgarnaal10 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
188Rugstreepsteurgarnaal30 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top