Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Gezaagde steurgarnaal
Palaemon serratus (Pennant, 1777)

Main Image
Item 1 of 2
 

Zoekbeeld:

Garnaal. Mariene soort. Glasachtig lichaam, met op het achterlijf vertikale streepjes en rijen geelwitte stipjes. Ook het kop-borststuk is vaak voorzien van een zebra-achtig patroon. Het rostrum is lang. Vooral bij grotere dieren is het voorste deel van het rostrum naar boven gekromd. Door het lange gekromde rostrum maakt de soort een slankere indruk dan andere Palaemon-soorten.

Kenmerken:

Afmetingen: Lengte tot 11 cm.
Kleur: Glasachtig lichaam, met op het achterlijf vertikale streepjes en rijen geelwitte stipjes. Ook het kop-borststuk is vaak voorzien van een zebra-achtig patroon. Er staan gele ringen op de 'gewrichten' van de poten, met vlak erboven donkerder ringetjes. Het rostrum heeft vaak een brede gele lengtestreep, omzoomd door een donkerbruin lijntje. Soms, bijvoorbeeld in het donker, zijn de streepjes op het lichaam meer roodachtig.
Vorm: Het rostrum is lang. Vooral bij grotere dieren is het voorste deel naar boven gekromd. Door dit lange gekromde rostrum maakt de soort een slankere indruk dan andere Palaemon-soorten. De bovenrand van het rostrum heeft 6-7 tandjes. Achter de oogkas 2, aan de onderzijde meestal 4-5 tandjes. Bovenop het gekromde voorste deel ontbreken tandjes.
Poten: De schaarvinger van de tweede looppoot is vrij lang, ca. 1/2 van de totale schaarlengte.

Te verwarren met:

Sierlijke steurgarnaal. Er zijn meerdere verschillen:

De Gezaagde steergarnaal lijkt slanker. Zowel de Gezaagde als de Sierlijke Steurgarnaal hebben soms een blauwe band boven de grote scharen, maar bij de Gezaagde is dan de rest van de schaarpoot vaak ook blauw. Beide soorten hebben gele ringen op de 'gewrichten' van de poten, met vlak erboven donkerder ringetjes. Bij de Gezaagde zijn de donkere ringetjes echter bruin in plaats van donkergrijs of blauwgrijs en bovendien breder.

Areaal en verspreiding:

De Gezaagde steurgarnaal leeft verspreid door de hele Oosterschelde en de Westerscheldemonding. De soort is ook bekend van Het Grevelingenmeer, de Hollandse Noordzeekust en het Waddengebied.

Habitat en ecologie:

De Gezaagde steurgarnaal is op sommige plaatsen talrijk in de wierzone en dieper. Plaatsen met veel slib lijken te worden gemeden. De dieren zijn buiten de zeegaten vaak talrijker dan de Gewone steurgarnaal en dus mogelijk beter bestand tegen zand en golfgeweld. De dieren leven vaak in holen tussen stenen en dergelijke en daardoor niet altijd makkelijk te vinden. ' s Nachts komen ze vaker tevoorschijn.

Literatuur:

Adema J.P.H.M., 1991. De krabben van Nederland en België (Crustacea, Decapoda, Brachyura). Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden. p.1-244.

Holthuis, L.B., 1950. Fauna van Nederland. Afl. XV: Decapoda (K IX). A. Natantia, Macrura Reptantia, Anomura en Stomatopoda (K X). 1- 166.
Leeuwis, R.J., G.R. Heerebout & Ch., Jacobusse (rd.), 2010. Zeefauna in Zeeland, deel 2. Kreeften, krabben en garnalen. Fauna Zeelandica, deel 5. Stichting Het Zeeuwse Landschap. 1-144 p.

Auteurs:

M. Faasse (23-3-2002)
[J. Leloux, jan 2013; IvL feb. 2014]

NadereInformatie:

Hoewel de naam van de Gezaagde steurgarnaal komt van de tandjes op het rostrum, is dit geen echt goed onderscheidend kenmerk. De andere steurgarnalen hebben deze tandjes namelijk ook.

Aphia ID:

107616

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Gezaagde steurgarnaal
Brakwatersteurgarnaal
Sierlijke steurgarnaal

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 462 items in 24 pages
2002860 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2002890 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
144130 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144244 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144350 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144461 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144548 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144640 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144743 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144836 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144926 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441048 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441186 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441260 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10770 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1079100 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1081100 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1084100 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10870 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1089100 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top