Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Kreeftgarnaal
Athanas nitescens (Leach, 1813)

Main Image
Item 1 of 3
 

Zoekbeeld:

Garnaal. Mariene soort. Tot ca. 2 cm. Groen, bruin of rood, met vaak een witte lengtestreep op de rug. Schaarpunten lichter geel of wit. Plomp, breed lichaam. Ze lijken op miniatuur-kreeften. Volwassen mannetjes hebben schaarpoten met stevige, kreeftachtige scharen. Vrouwtjes met dunnere scharen. Ogen ongesteeld, gedeeltelijk buiten het rugschild uitstekend. Rostrum kort, met scherpe punt. Slechte zwemmers; bewegen zich als rennende kreeftjes over de bodem. Vooral in Zeeland vrij algemeen.

Kenmerken:

Afmetingen: Lengte tot ca. 2 cm.
Kleur:
Groen, bruin of roodachtig, vaak met een brede witachtige lengtestreep op de rug. SChaarpunten vaak veel lichter, geel of wit.
Vorm: Kreeftgarnalen hebben een plompe lichaamsvorm. Ze lijken op miniatuur-kreeften met kreeftachtige lange scharen. De ogen zijn ongesteeld maar steken wel gedeeltelijk buiten het rugschild uit, ernaast afgedekt door twee puntjes van het rugschild. Rostrum kort en recht met scherpe punt.
Poten: Volwassen mannetjes bezitten zware, getande schaarpoten. Bij vrouwtjes en jonge exemplaren zijn de schaarpoten relatief dunner, zonder tandjes. Het tweede paar poten heeft zeer kleine schaartjes, de overige niet.

Areaal en verspreiding:

Uit Nederland is de Kreeftgarnaal bekend uit het Grevelingemneer, de hele Oosterschelde en uit de Westerscheldemonding. Vóór 1994 was de soort nooit in de de Zeeuwse wateren gezien. Van toen af aan opeens talrijk op allerlei plaatsen. Vooral algemeen in het najaar.

Habitat en ecologie:

Overdag meestal onder stenen en dergelijke weggekropen. Het gemakkelijkst te vinden in het donker onder overhangende stenen en oesterklompen. De kleuren zijn dan wat bleker. Het dier is een slechte zwemmer die bij verstoring over de bodem rennend beschutting opzoekt. Voortplanting in Nederland in de zomer: vrouwtjes met eieren en zijn waargenomen in juli, jonge dieren eveneens.

Literatuur:

- Holthuis, L.B., 1950. Fauna van Nederland. Afl. XV: Decapoda (K IX). A. Natantia, Macrura Reptantia, Anomura en Stomatopoda (K X). 1- 166.
- Holthuis, L.B. & G.R. Heerebout, 1986. De Nederlandse Decapoda (garnalen, kreeften en krabben). - Wet. Meded. KNNV nr. 179. 66 pp. (door J.P.H.M. Adema herziene versie).
- Leeuwis, R.J., G.R. Heerebout & Ch., Jacobusse (rd.), 2010. Zeefauna in Zeeland, deel 2. Kreeften, krabben en garnalen. Fauna Zeelandica, deel 5. Stichting Het Zeeuwse Landschap. 1-144 p.

Auteurs:

Marco Faasse (23-3-2008)
[J. Leloux, jan. 2014; IvL feb. 2014]

Aphia ID:

107486

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Steurgarnaal
Garnaal

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 465 items in 24 pages
2002860 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2002890 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
14410 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144225 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144326 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144418 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144510 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144627 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144714 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144810 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144917 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441033 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
1441112 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144120 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10790 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10810 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10830 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10840 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10870 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18810 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top