Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
Legend with Growing Color Boxes
 • 0%-5%
 • 5%-10%
 • 10%-25%
 • 25%-50%
 • 50%-100%
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Ringsprietgarnaal
Pandalus montagui Leach, 1814

Main Image
Item 1 of 1
 

Zoekbeeld:

Garnaal. Mariene soort. Tot 8 cm. Doorzichtig met veel rode streepjes die op het achterlijf niet verticaal maar schuin verlopen. De lange sprieten hebben gewoonlijk een rood/wit (geel) zebrapatroon. Rostrum relatief lang, de voorste helft is naar boven gebogen. Eerste paar poten met minieme scharen en een groot aantal uiterst kleine geledingen, waardoor de poten buigzaam lijken. Van het tweede paar poten is de ene veel langer. Vooral in Zeeland in wat dieper water, lijkt iets toegenomen.

Kenmerken:

Afmetingen: Lengte tot 8 cm.
Kleur:
Min of meer doorzichtig, met veel rode streepjes. Op het achterlijf lopen die streepjes niet verticaal, zoals bij sommige andere steurganalen,  maar schuin. De lange sprieten vertonen vaak een rood/wit (geel) zebrapatroon (hiervan is de Nederlandse naam afgeleid).
Vorm: Een iets gebochelde garnaal met lange voelsprieten. Het rostrum is relatief lang. De voorste helft ervan is duidelijk naar boven gebogen. Op de bovenkant staan ca. 10 tandjes. Iets achter de oogkassen liggen 3-4 tandjes. Op het naar boven gekromde gedeelte van de voorste helft van het rostrum staan geen tandjes. De onderkant draagt 5-6 tandjes. De punt van het rostrum eindigt in twee tandjes. 
Poten: Het eerste paar poten heeft uiterst kleine scharen, die met het blote oog nauwelijks te zien zijn. De schaarpoten bezitten een groot aantal uiterst kleine geledingen, die zorgen voor een grote beweeglijkheid. Het lijkt daardoor alsof een gedeelte van de schaarpoten buigzaam is. Het tweede paar poten is ongelijk, de ene is veel langer. De laatste drie paar poten hebben sikkelvormige uiteinden.

Te verwarren met:

- De Gewone steurgarnaal en de Gezaagde steurgarnaal. De streepjes op het achterlijf lopen bij de Ringsprietgarnaal niet verticaal, zoals bij genoemde soorten, maar schuin. Andere verschillen zitten in de vorm van het rostrum.
- Bij de op deze soort lijkende Roodsprietgarnaal zijn alleen de kleinere sprieten geringd met smalle witachtige ringetjes, terwijl de Ringsprietgarnaal ook op de lange voelsprieten een wisselend zebra-achtig rood-wit (of geel) streeppatroon heeft.

Areaal en verspreiding:

De Ringsprietgarnaal is bekend van de Oosterschelde en van de Westerschelde-monding, de Noordzee en het Waddengebied. Waarschijnlijk komt de Ringsprietgarnaal niet voor in het Veerse Meer en de Grevelingen.

Habitat en ecologie:

Ringsprietgarnalen komen vooral voor in wat dieper water, in het gebied beneden de wierzone. Het zijn nogal schuwe dieren. Ze worden op allerlei plaatsen waargenomen, maar zijn niet echt algemeen. Het voedsel bestaat vooral uit (koker-)wormen, met als bekende prooien Goudkammetje Lagis koreni, Schelpkokerworm Lanice conchilega en Honingraatworm Sabellaria alveolata. Voortplanting vermoedelijk vooral in december-april.

Seizoenspatronen:

De Ringsprietgarnaal komt in het voorjaar vanuit de Noordzee de kustwateren in, met name in Zeeland. In de winter trekken ze de zeegaten weer uit.

Trends:

Lijkt toe te nemen. Dit wordt wel geweten aan de toename van Sabellaria in Zeeland.

Literatuur:

- Holthuis, L.B., 1950. Fauna van Nederland. Afl. XV: Decapoda (K IX). A. Natantia, Macrura Reptantia, Anomura en Stomatopoda (K X). 1- 166.
- Holthuis, L.B. & G.R. Heerebout, 1986. De Nederlandse Decapoda (garnalen, kreeften en krabben). - Wet. Meded. KNNV nr. 179.  1-66 pp. (door J.P.H.M. Adema herziene versie).
- Leewis, R.J., G.R. Heerebout & Ch., Jacobusse (red.), 2010. Zeefauna in Zeeland, deel 2. Kreeften, krabben en garnalen. Fauna Zeelandica, deel 5. Stichting Het Zeeuwse Landschap. 1-144 p.  

Auteurs:

Marco Faasse (23-3-2008)
[J. Leloux, jan. 2013; IvL feb. 2013]

NadereInformatie:

Link telmee: Verspreiding ringsprietgarnaal in Nederland tussen 1995 en 2015.

Aphia ID:

107651

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

Gerelateerde soorten:

Ringsprietgarnaal
Roodsprietgarnaal
Steurgarnaal
Gezaagde steurgarnaal

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
SoortMaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 456 items in 23 pages
20028Ringsprietgarnaal60 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
20028Ringsprietgarnaal90 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
144Ringsprietgarnaal10 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Ringsprietgarnaal20 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Ringsprietgarnaal30 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Ringsprietgarnaal40 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Ringsprietgarnaal50 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Ringsprietgarnaal60 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Ringsprietgarnaal70 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Ringsprietgarnaal83 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Ringsprietgarnaal92 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Ringsprietgarnaal103 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Ringsprietgarnaal110 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144Ringsprietgarnaal120 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
107Ringsprietgarnaal70 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
107Ringsprietgarnaal90 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
108Ringsprietgarnaal10 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
108Ringsprietgarnaal30 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
108Ringsprietgarnaal40 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
108Ringsprietgarnaal70 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top