Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Gewone spinkrab
Hyas araneus (Linnaeus, 1758)

Main Image
Item 1 of 1
 

Zoekbeeld:

Krab. Mariene soort. Rugschild 8-10 cm. Schild en poten direct na de vervelling bruinrood, soms gelige. Poten soms met oranje dwarsbanden, schaarpunten lichter. Spinachtig, dier met een klein lijf met grote poten. Rugschild bijna driehoekig, rostrum met twee naar elkaar gebogen tanden. Bezet met haakvormige haren. Vaak begroeid met sponzen, hydropoliepen etc.vrij schaars, vooral in de Oosterschelde.

Kenmerken:

Afmetingen: Het rugschild kan meer dan 10 cm lang worden. Poten soms met oranje dwarsbanden, schaarpunten lichter.
Kleur: Alleen direct na de vervelling is de bruinrode, soms gelige kleur van het rugschild te zien.
Vorm: Grote krab met een spinachtig voorkomen: een klein lijf met grote poten.
Rugschild: Min of meer driehoekig, met aan de voorkant het rostrum, bestaande uit twee naar elkaar toegebogen puntvormige tanden. De tanden achter de ogen steken niet opvallend uit. Oppervlak ruw, bezet met haakvormige haren.
Poten: Schaarpoten korter dan eerste paar looppoten. Mannetjes hebben grotere scharen. Looppoten met stugge haren bezet.
Overig: De dieren zijn vaak begroeid met sponzen, hydroidpoliepen, anemonen, zeepokken etc. Het zijn trage dieren die bij gevaar rustig stil blijven zitten.

Te verwarren met:

Areaal en verspreiding:

Oosterschelde, maar minder in de kom. Ook bekend van Het Grevelingenmeer en de Westerschelde. Niet algemeen, meestal worden vrouwtjes met eieren gevonden.

Habitat en ecologie:

Op diverse bodemtypen, zowel op hard substraat (stenen) als op zand- en slikbodem, vanaf de getijdenzone tot ruim 30 meter diepte.

Seizoenspatronen:

Als het water in de zomer te warm wordt, trekken de dieren weg naar dieper water. In het najaar,  als het water onder de 10 graden komt, trekken ze weer terug naar de ondiepere kustgedeelten.

Literatuur:

Adema J.P.H.M., 1991. De krabben van Nederland en België (Crustacea, Decapoda, Brachyura). Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden. p.1-244.
Holthuis, L.B., 1950. Fauna van Nederland. Afl. XV: Decapoda (K IX). A. Natantia, Macrura Reptantia, Anomura en Stomatopoda (K X). 1- 166.
Leewis, R.J., G.R. Heerebout & Ch., Jacobusse (red.), 2010. Zeefauna in Zeeland, deel 2. Kreeften, krabben en garnalen. Fauna Zeelandica, deel 5. Stichting Het Zeeuwse Landschap. 1-144 p.

Auteurs:

Onbekend (2013); Jacob Leloux (jan. 2014)
[IvL mrt 2014]

Aphia ID:

107322

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 516 items in 26 pages
20028630 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2002870 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
2002890 Russisch Onderzeeer [20028] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10740 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10770 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10790 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10810 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10830 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10840 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10870 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10890 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18810 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18830 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18870 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18880 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18890 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
188100 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18910 T-splitsing Oude zeeweg / Kokuitsweg [189] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18920 T-splitsing Oude zeeweg / Kokuitsweg [189] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18940 T-splitsing Oude zeeweg / Kokuitsweg [189] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top