Search
Search
 
Faunavoorspelling kaart
 
 
 
   
 
Soortbeschrijving
 
 

Wenteltrap
Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758)

Main Image
Item 1 of 4
 

Zoekbeeld:

Mariene huisjesslak. Tot 35 mm. Glanzend wit, tussen de ribben vaak roodbruine vlekken en strepen. Dunschalig. Priemvormig. 10-12 bolle windingen. Top spits. Mondopening rond, aan de buitenzijde samenvallend met een dwarsrib. Geen navel. Op de windingen staan smalle vertikale ribben, tot 10 op de laatste, die aansluiten op de ribben op voorgaande windingen. De tussenruimten zijn glad. Spoelt langs de hele kust aan, echter zelden levend. In Zeeland levend in o.a. Oosterschelde.

Kenmerken:

Afmetingen: 12 x 35 mm.
Schelpkleur: Glanzend wit, tussen de ribben vaak roodbruine vlekken en strepen. Strandmaterial soms blauwgrijs verkleurd.
Schelpvorm: Dunschalig. Priemvormig. 10-12 bolle windingen. Top spits, eerste windingen zijn vrijwel steeds afgebroken. Mondopening rond, aan de buitenzijde samenvallend met een dwarsrib. Geen navel.
Sculptuur: Op de windingen staan smalle vertikale ribben, tot 10 op de laatste, die aansluiten op de ribben op voorgaande windingen. De tussenruimten zijn glad.

Areaal en verspreiding:

Zowel in het nabije kustgebied als in dieper water. Ook levend in de Zeeuwse wateren. 

Op het strand: Min of meer verse huisjes spoelen regelmatig aan. Plaatselijk algemener dan elders (Belgische kust, Cadzand). Vooral in aanspoelsel na aflandige wind

Habitat en ecologie:

De dieren leven sublitoraal, op diepten tussen 5 en 100 meter, o.a. tussen zee-anemonen genoemd.

Literatuur:

 • Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Auteurs:

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al, 2013 -Ecologische atlas- 2013)
[B. Oonk, jan. 2014; IvL feb. 2014]

Aphia ID:

146905

Gebied:

Nederland

Biotoop:

Zoutwater

Project:

MOO|SMP|ANM

 
   
Faunavoorspelling
 • Collapse
 • Close
MaandTrefkans %Voldoende waarnemingenLocatie
Page size:
 219 items in 11 pages
14410 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14420 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14430 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14440 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144510 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14460 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14470 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14480 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
14495 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144100 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144110 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
144120 Zeelandbrug, dijk & 1e pijler [144]
10740 Drie piertjes ten ooste van Koepeltje [107] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
10870 Westpiertje op west.hav.hfd, Schalkw.nol [108] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
1881100 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18830 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
188733 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18880 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
18890 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
188100 Het Sas van Goes, Oostel. van breede dam [188] (Nog niet in Anemoonlocaties opgenomen)
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top