Search
Search

Flora en Fauna soorteninformatie

 
Zoeken
 
 
Zoeken


Gebied
Biotoop
Project

 
   
 
Groepen
 
 
Sponzen
Neteldieren
Ribkwallen
Ringwormen
Borstelwormen
Hoefijzerwormen
Snoerwormen
Kelkwormen
Platwormen
Weekdieren
Zeespinnen
Kreeftachtigen
Mosdiertjes
Stekelhuidigen
Zakpijpen
Vissen
Reptielen
Zoogdieren
Vaatplanten
Roodwieren
Groenwieren
Bruinwieren
Zeevogels
 
   
 
Soorten
 
 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 1221 items in 62 pages
ZoekbeeldKenmerken
 
               
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 1221 items in 62 pages
Braam
Brama brama


Lees verder...
Braam
Brama brama
Mariene vissoort (zeevis). Diepwatersoort. 40 cm (tot 100 cm). Rugzijde donker groengrijs, flanken zilverachtig bij levende vissen, maar zwart indien dood. Lichaam zijdelings afgeplat en hoog. Stompe platte kop, oog in het midden. Kleine bek met scherpe tandjes. Eén driehoekige rugvin met een veel smallere achterkant. Anaalvin idem. Staartvin sterk gevorkt en sikkelvormig. Borstvinnen  lang, smal en puntig. Over het hele lichaam, behalve de snuit, kleine maar duidelijke schubben. Rugvin met 3-5 harde en 30-32 gewone vinstralen. Schaarse dwaalgast. In de Noordzee alleen in de winter. Spoelt in sommige jaren veel aan.

Lees verder...
Brama bramaMariene vissoort (zeevis). Diepwatersoort. 40 cm (tot 100 cm). Rugzijde donker groengrijs, flanken zilverachtig bij levende vissen, maar zwart indien dood. Lichaam zijdelings afgeplat en hoog. Stompe platte kop, oog in het midden. Kleine bek met scherpe tandjes. Eén driehoekige rugvin met een veel smallere achterkant. Anaalvin idem. Staartvin sterk gevorkt en sikkelvormig. Borstvinnen  lang, smal en puntig. Over het hele lichaam, behalve de snuit, kleine maar duidelijke schubben. Rugvin met 3-5 harde en 30-32 gewone vinstralen. Schaarse dwaalgast. In de Noordzee alleen in de winter. Spoelt in sommige jaren veel aan.

Afmetingen: Gemiddeld 40 cm (maximaal 100 cm).

Kleur: De rugzijde is donker groengrijs tot bruin, de flanken zijn zilverachtig. (Na de dood verkleuren de vissen naar zwart).

Vorm: Diepwatersoort met een sterk zijdelings afgeplat en hoog lichaam met een stompe platte kop. Het lichaam is sterk zijdelings afgeplat en hoog, met een gedrongen bouw, met een stompe platte kop met in het midden een relatief groot oog. De bek is verhoudingsgewijs klein, bovenstandig en heeft scherpe kleine tandjes.

Vinnen: Eén rugvin die iets voor het midden begint, aanvankelijk hoog-driehoekig is, maar naar achteren veel smaller wordt. De anaalvin heeft ongeveer dezelfde vorm, maar begint aanzienlijk verder naar achteren (achter het midden). De staartvin is sterk gevorkt en sikkelvormig. De borstvinnen zijn opvallend lang, vrij smal en lopen in een scherpe punt uit. De buikvin is klein.

Sculptuur: Over het hele lichaam, uitgezonderd de snuit, zitten relatief kleine, maar wel duidelijke schubben. Op de zijlijn zijn dat er 70-90.

Nadere kenmerken: Vinstralen: rugvin met 3-5 harde en verder 30-32 zachte vinstralen, anaalvin met 2-3 harde en 27-28 zachte vinstralen.

 Kosmopolitische dieplevende vissoort. Atlantische Oceaan, Indische Oceaan en de Grote Oceaan. De noordelijke grens van het verspreidingsgebied kan jaarlijks wisselen. De populatie in het oosten van de Atlantische Oceaan trekt na het paaien in de zomermaanden van Portugal naar Schotland en noordelijker, op zoek naar voedsel. Al fouragerend komen ze in noordelijke regionen in de meer ondiepere wateren terecht. In het najaar trekken ze weer terug zuidwaarts, waarbij ook groepen als dwaalgast in de Noordzee komen. Als het zeewater te snel afkoelt en de dieren bij storm in ondiep water terechtkomen, kunnen ze in de wintermaanden november-januari invasiegewijs aanspoelen. Bekende 'bramenjaren' waren o.a. 1976, 1979 en 2008 en 2009, toen op de Waddeneilanden en de Hollandse, Zeeuwse en Belgische stranden in de maand december alsmaar nieuwe exemplaren aanspoelden.Leeft vrijzwemmend op diepten tussen circa 70 en enkele honderden meters (in de literatuur wordt wel 1000 m genoemd). De paaitijd valt in de zomermaanden in sub-tropische wateren. Het voedsel bestaat uit kreeftachtigen, wormen, weekdieren en kleinere vissen. Door de borstvinnen te spreiden kan de  soort langere tijd bewegingloos in het water stilstaan. De dieren kunnen tot 9 jaar oud worden. 126783SoortenalbumNederlandZoutwater 
Braam
Brama brama


Lees verder...
Braam
Brama brama
Mariene vissoort (zeevis). Diepwatersoort. 40 cm (tot 100 cm). Rugzijde donker groengrijs, flanken zilverachtig bij levende vissen, maar zwart indien dood. Lichaam zijdelings afgeplat en hoog. Stompe platte kop, oog in het midden. Kleine bek met scherpe tandjes. Eén driehoekige rugvin met een veel smallere achterkant. Anaalvin idem. Staartvin sterk gevorkt en sikkelvormig. Borstvinnen  lang, smal en puntig. Over het hele lichaam, behalve de snuit, kleine maar duidelijke schubben. Rugvin met 3-5 harde en 30-32 gewone vinstralen. Schaarse dwaalgast. In de Noordzee alleen in de winter. Spoelt in sommige jaren veel aan.

Lees verder...
Brama bramaMariene vissoort (zeevis). Diepwatersoort. 40 cm (tot 100 cm). Rugzijde donker groengrijs, flanken zilverachtig bij levende vissen, maar zwart indien dood. Lichaam zijdelings afgeplat en hoog. Stompe platte kop, oog in het midden. Kleine bek met scherpe tandjes. Eén driehoekige rugvin met een veel smallere achterkant. Anaalvin idem. Staartvin sterk gevorkt en sikkelvormig. Borstvinnen  lang, smal en puntig. Over het hele lichaam, behalve de snuit, kleine maar duidelijke schubben. Rugvin met 3-5 harde en 30-32 gewone vinstralen. Schaarse dwaalgast. In de Noordzee alleen in de winter. Spoelt in sommige jaren veel aan.

Afmetingen: Gemiddeld 40 cm (maximaal 100 cm).

Kleur: De rugzijde is donker groengrijs tot bruin, de flanken zijn zilverachtig. (Na de dood verkleuren de vissen naar zwart).

Vorm: Diepwatersoort met een sterk zijdelings afgeplat en hoog lichaam met een stompe platte kop. Het lichaam is sterk zijdelings afgeplat en hoog, met een gedrongen bouw, met een stompe platte kop met in het midden een relatief groot oog. De bek is verhoudingsgewijs klein, bovenstandig en heeft scherpe kleine tandjes.

Vinnen: Eén rugvin die iets voor het midden begint, aanvankelijk hoog-driehoekig is, maar naar achteren veel smaller wordt. De anaalvin heeft ongeveer dezelfde vorm, maar begint aanzienlijk verder naar achteren (achter het midden). De staartvin is sterk gevorkt en sikkelvormig. De borstvinnen zijn opvallend lang, vrij smal en lopen in een scherpe punt uit. De buikvin is klein.

Sculptuur: Over het hele lichaam, uitgezonderd de snuit, zitten relatief kleine, maar wel duidelijke schubben. Op de zijlijn zijn dat er 70-90.

Nadere kenmerken: Vinstralen: rugvin met 3-5 harde en verder 30-32 zachte vinstralen, anaalvin met 2-3 harde en 27-28 zachte vinstralen.

 Kosmopolitische dieplevende vissoort. Atlantische Oceaan, Indische Oceaan en de Grote Oceaan. De noordelijke grens van het verspreidingsgebied kan jaarlijks wisselen. De populatie in het oosten van de Atlantische Oceaan trekt na het paaien in de zomermaanden van Portugal naar Schotland en noordelijker, op zoek naar voedsel. Al fouragerend komen ze in noordelijke regionen in de meer ondiepere wateren terecht. In het najaar trekken ze weer terug zuidwaarts, waarbij ook groepen als dwaalgast in de Noordzee komen. Als het zeewater te snel afkoelt en de dieren bij storm in ondiep water terechtkomen, kunnen ze in de wintermaanden november-januari invasiegewijs aanspoelen. Bekende 'bramenjaren' waren o.a. 1976, 1979 en 2008 en 2009, toen op de Waddeneilanden en de Hollandse, Zeeuwse en Belgische stranden in de maand december alsmaar nieuwe exemplaren aanspoelden.Leeft vrijzwemmend op diepten tussen circa 70 en enkele honderden meters (in de literatuur wordt wel 1000 m genoemd). De paaitijd valt in de zomermaanden in sub-tropische wateren. Het voedsel bestaat uit kreeftachtigen, wormen, weekdieren en kleinere vissen. Door de borstvinnen te spreiden kan de  soort langere tijd bewegingloos in het water stilstaan. De dieren kunnen tot 9 jaar oud worden. 126783SoortenalbumNederlandZoutwater 
Braam
Brama brama


Lees verder...
Braam
Brama brama
Mariene vissoort (zeevis). Diepwatersoort. 40 cm (tot 100 cm). Rugzijde donker groengrijs, flanken zilverachtig bij levende vissen, maar zwart indien dood. Lichaam zijdelings afgeplat en hoog. Stompe platte kop, oog in het midden. Kleine bek met scherpe tandjes. Eén driehoekige rugvin met een veel smallere achterkant. Anaalvin idem. Staartvin sterk gevorkt en sikkelvormig. Borstvinnen  lang, smal en puntig. Over het hele lichaam, behalve de snuit, kleine maar duidelijke schubben. Rugvin met 3-5 harde en 30-32 gewone vinstralen. Schaarse dwaalgast. In de Noordzee alleen in de winter. Spoelt in sommige jaren veel aan.

Lees verder...
Brama bramaMariene vissoort (zeevis). Diepwatersoort. 40 cm (tot 100 cm). Rugzijde donker groengrijs, flanken zilverachtig bij levende vissen, maar zwart indien dood. Lichaam zijdelings afgeplat en hoog. Stompe platte kop, oog in het midden. Kleine bek met scherpe tandjes. Eén driehoekige rugvin met een veel smallere achterkant. Anaalvin idem. Staartvin sterk gevorkt en sikkelvormig. Borstvinnen  lang, smal en puntig. Over het hele lichaam, behalve de snuit, kleine maar duidelijke schubben. Rugvin met 3-5 harde en 30-32 gewone vinstralen. Schaarse dwaalgast. In de Noordzee alleen in de winter. Spoelt in sommige jaren veel aan.

Afmetingen: Gemiddeld 40 cm (maximaal 100 cm).

Kleur: De rugzijde is donker groengrijs tot bruin, de flanken zijn zilverachtig. (Na de dood verkleuren de vissen naar zwart).

Vorm: Diepwatersoort met een sterk zijdelings afgeplat en hoog lichaam met een stompe platte kop. Het lichaam is sterk zijdelings afgeplat en hoog, met een gedrongen bouw, met een stompe platte kop met in het midden een relatief groot oog. De bek is verhoudingsgewijs klein, bovenstandig en heeft scherpe kleine tandjes.

Vinnen: Eén rugvin die iets voor het midden begint, aanvankelijk hoog-driehoekig is, maar naar achteren veel smaller wordt. De anaalvin heeft ongeveer dezelfde vorm, maar begint aanzienlijk verder naar achteren (achter het midden). De staartvin is sterk gevorkt en sikkelvormig. De borstvinnen zijn opvallend lang, vrij smal en lopen in een scherpe punt uit. De buikvin is klein.

Sculptuur: Over het hele lichaam, uitgezonderd de snuit, zitten relatief kleine, maar wel duidelijke schubben. Op de zijlijn zijn dat er 70-90.

Nadere kenmerken: Vinstralen: rugvin met 3-5 harde en verder 30-32 zachte vinstralen, anaalvin met 2-3 harde en 27-28 zachte vinstralen.

 Kosmopolitische dieplevende vissoort. Atlantische Oceaan, Indische Oceaan en de Grote Oceaan. De noordelijke grens van het verspreidingsgebied kan jaarlijks wisselen. De populatie in het oosten van de Atlantische Oceaan trekt na het paaien in de zomermaanden van Portugal naar Schotland en noordelijker, op zoek naar voedsel. Al fouragerend komen ze in noordelijke regionen in de meer ondiepere wateren terecht. In het najaar trekken ze weer terug zuidwaarts, waarbij ook groepen als dwaalgast in de Noordzee komen. Als het zeewater te snel afkoelt en de dieren bij storm in ondiep water terechtkomen, kunnen ze in de wintermaanden november-januari invasiegewijs aanspoelen. Bekende 'bramenjaren' waren o.a. 1976, 1979 en 2008 en 2009, toen op de Waddeneilanden en de Hollandse, Zeeuwse en Belgische stranden in de maand december alsmaar nieuwe exemplaren aanspoelden.Leeft vrijzwemmend op diepten tussen circa 70 en enkele honderden meters (in de literatuur wordt wel 1000 m genoemd). De paaitijd valt in de zomermaanden in sub-tropische wateren. Het voedsel bestaat uit kreeftachtigen, wormen, weekdieren en kleinere vissen. Door de borstvinnen te spreiden kan de  soort langere tijd bewegingloos in het water stilstaan. De dieren kunnen tot 9 jaar oud worden. 126783SoortenalbumNederlandZoutwater 
Brakwatergrondel
Pomatoschistus microps


Lees verder...
Brakwatergrondel
Pomatoschistus microps
<p>Zeevis. Ook (vooral) in brak water, soms bijna zoet. Tot 7 cm. kleine grondelsoort. Zandkleurig tot grijs, flanken met donkere vlekjes. Bovenkant kop tot de eerste rugvin glad. Driehoekige donkere vlek op de basis van de borstvinnen. Donkere band over de basis van de staartvin. Borstvinnen met zwarte, driehoekige vlek.</p>

Lees verder...
Pomatoschistus microps

Zeevis. Ook (vooral) in brak water, soms bijna zoet. Tot 7 cm. kleine grondelsoort. Zandkleurig tot grijs, flanken met donkere vlekjes. Bovenkant kop tot de eerste rugvin glad. Driehoekige donkere vlek op de basis van de borstvinnen. Donkere band over de basis van de staartvin. Borstvinnen met zwarte, driehoekige vlek.

Afmeting: Lengte tot 7 cm.
Kleur
: Zandkleurig tot grijs, met zwarte vlekjes op de flanken en een donkere vlek op de basis van de borstvinnen. Over de basis van de staartvin loopt een donkere band.
Vorm:
Grondelachtig lichaam met bredere kop met sikke lippen en de ogen hoog in de kop geplaatst. Bovenkant van de kop tot eerste rugvinstraal glad, schubloos.
Vinnen
: Twee rugvinnen gescheiden van elkaar. Buikvinnen vergroeid tot zuignap, waarmee ze zich kunnen vastklemmen.

In Nederland lange tijd algemeen in de Waddenzee. Mogelijk afgenomen, aanvullende data zijn gewenst.N-Atlantische Oceaan, Noordzee, Oostzee. Vooral regelmatig voorkomend in Brakwatergebieden (o.a. in het Noordzeekanaal).Brakwatergrondels zijn bodembewoners. Ze leven vooral in stroomgeulen. Ze kunnen schommelingen in temperatuur en vooral zoutgehalte goed verdragen en komen vooral in brak water voor. Daar o.a. samen met Zwarte grondel en Dikkopje. Het voedsel bestaat uit diverse kleinere bodemorganismen, o.a. wormen en kleine kreeftachtigen.Elders (Ierse Zee) trekken de dieren als de temperaturen beneden 5º C komen zeewaarts.126927SoortenalbumNederlandBrakwaterMOO
Brakwater-knotsslak
Tenellia adspersa


Lees verder...
Brakwater-knotsslak
Tenellia adspersa
Zeenaaktslak. Ook (vooral) in brak water. Tot 8 mm. Kleine en onopvallende soort. Kop plat en breed afgerond. Tentakels ontbrekend of gereduceerd. Hoeken van het mondveld puntig uitgetrokken, achterwaarts gericht, zodat een helmvormige kop ontstaat. Rhinoforen glad, cilindrisch en langer dan de papillen. Slanke, niet knotsvormige papillen in 4-6 gepaarde rijen van 1-3 papillen. O.a. in brak water in het Oostvoornse Meer, Veerse Meer, Noordzeekanaal, Texel, Harlingen en Den Oever.

Lees verder...
Tenellia adspersaZeenaaktslak. Ook (vooral) in brak water. Tot 8 mm. Kleine en onopvallende soort. Kop plat en breed afgerond. Tentakels ontbrekend of gereduceerd. Hoeken van het mondveld puntig uitgetrokken, achterwaarts gericht, zodat een helmvormige kop ontstaat. Rhinoforen glad, cilindrisch en langer dan de papillen. Slanke, niet knotsvormige papillen in 4-6 gepaarde rijen van 1-3 papillen. O.a. in brak water in het Oostvoornse Meer, Veerse Meer, Noordzeekanaal, Texel, Harlingen en Den Oever.

Afmetingen: Lengte tot 8 mm.
Kleur: De lichaamskleur is transparant wit tot lichtbruin, met helderwitte, bruine of zwarte vlekjes. Het donkere vlekkenpatroon kan zo dicht zijn, dat de dieren bijna zwart lijken. De papillen zijn gevuld door de vertakkingen van de middendarmklier en geelachtig, lichtbruin of grijs. In de top van de papillen zit een duidelijk zichtbare witte cnidosac, niet gemaskeerd door witte pigmentvlekken. De rhinoforen en uitgetrokken hoeken van het mondveld zijn ongepigmenteerd. In brak water is het lichaam vaak ongevlekt lichtroze.
Vorm: De kop is plat en breed afgerond. Tentakels ontbrekend of  gereduceerd. De hoeken van het mondveld zijn puntig uitgetrokken en steken achterwaarts, zodat een karakteristieke helmvormige kop ontstaat. Rhinoforen glad, cilindrisch en langer dan de papillen. De papillen staan in 4-6 gepaarde rijen van 1-3 papillen en zijn slank, niet knotsvormig.

Eieren: In Nederlandse brakwatergebieden zijn eieren gevonden van het voorjaar tot het midden van de herfst. Ze vormen een compact, gelatineus, min of meer boonvormig bolletje. Elk ouderdier kan meerdere pakketjes produceren.

 Oostzee, Britse Eilanden en Noordzee, Atlasntische kust tot in de Middellandse Zee. Elders onder andere bekend van Japan, Brazilië en de noordoostkust van Amerika. Met name in havens via ballastwater of en aangroei op scheepswanden verspreid.
In Nederland o.a. bekend van het Oostvoornse Meer, Veerse Meer, Noordzeekanaal, de buitenhaven van IJmuiden, Texel, Harlingen en uit brakwaterpoeltjes bij Den Oever. Zeker te verwachten in andere brakwatergebieden, havens en kanalen, maar vaak over het hoofd gezien door de geringe afmetingen en doordat in deze wateren maar weinig naar zeenaaktslakken wordt gezocht.
De soort komt vooral voor in water met een verminderd zoutgehalte, met concentraties tot ca. 3‰. Het voedsel bestaat uit hydropoliepen, met name de Brakwaterpoliep Cordylophora caspia, maar ook andere soorten, zoals Lange zeedraad Obelia longissima en Gonothyraea loveni. De soort kan de ei-afzetting reguleren: eitjes afgezet in zeewater zijn kleiner (ca. 70 μm), maar groter in aantal en ontwikkelen zich in 3-5 dagen bij een watertemperatuur van 15-25° Celsius. Eitjes afgezet in brak water zijn groter (ca. 100 μm), maar kleiner in aantal en ontwikkelen zich in 6-8 dagen bij dezelfde watertemperatuur. 141639SoortenalbumNederlandBrakwaterMOO|ANM
Brakwaterkokkel
Cerastoderma glaucum


Lees verder...
Brakwaterkokkel
Cerastoderma glaucum
Tweekleppige uit brak water. Tot 50 mm. Cr&egrave;mewit met bruin, binnenzijde vaak deels paarsbruin. Opperhuid groenbruin. Vrij dunschalig. Langwerpig met&nbsp; verlengde achterkant. Meestal 23 (18-32) radiale, iets verheven tot zwak gekielde ribben, bezet met schubjes. Groeven tussen ribben smaller dan de ribben, aan de binnenkant doorlopend tot bij de top. De korte slotband ligt direct achter de top. In rustig, niet droogvallend (brak) water. Meestal binnendijks.

Lees verder...
Cerastoderma glaucumTweekleppige uit brak water. Tot 50 mm. Crèmewit met bruin, binnenzijde vaak deels paarsbruin. Opperhuid groenbruin. Vrij dunschalig. Langwerpig met  verlengde achterkant. Meestal 23 (18-32) radiale, iets verheven tot zwak gekielde ribben, bezet met schubjes. Groeven tussen ribben smaller dan de ribben, aan de binnenkant doorlopend tot bij de top. De korte slotband ligt direct achter de top. In rustig, niet droogvallend (brak) water. Meestal binnendijks.

Afmetingen: L. tot 50 mm, H. tot 40 mm. Schelpkleur: Wit, binnenzijde vaak met paarsbruine vlekken. Opperhuid groenig bruin.
Schelpvorm: Vrij dunschalig. Langwerpig van vorm met een duidelijk verlengde achterkant. De top ligt niet in het midden.
Sculptuur: Meestal 23 (18-32) radiale ribben die iets verheven tot zwak gekield zijn, al dan niet dicht bezet met schubjes. De groeven tussen de ribben zijn smaller dan de ribben en lopen aan de binnenkant tot bijna onder de top door.
Slot: Heterodont. In beide kleppen 1 cardinale tand, in de linkerklep 1 voorste en 1 achterste laterale tand, in de rechter 2 voorste en 2 achterste. De uitwendige slotband ligt direct achter de top en is korter dan die van de (gewone) Kokkel.

Dier: Twee zeer korte, slechts deels vergroeide sifonen, die ongelijk in lengte zijn, met korte maar duidelijke tentakelkransjes. Voet vrij kort en bijlvormig.

 

Van de Oostzee tot de Atlantische kust van Marokko, de Middellandse Zee, Zwarte Zee tot de Kaspische Zee en het Aralmeer. Vaak in getijloze binnendijkse brakke wateren (meren, plasjes, kanalen, sloten), of in kwelderkreken met zwak stromend water. Elders ook in grotere getijdenwateren.
In Nederland plaatselijk in binnendijks brakwater in Zuid-Holland, Zeeland en op de Waddeneilanden. Relatief zeldzaam. Zelden buitendijks.

Op het strand: Oude, losse (Holoceen-fossiele) kleppen spoelen regelmatig aan op het strand langs de hele kust. Verse exemplaren alleen nabij plaatsen waar de soort autochtoon voorkomt.

Karakteristiek voor niet droogvallende brakke en rustige wateren binnendijks met sterk wisselende zoutgehalten en temperaturen. Het zoutgehalte ligt meestal tussen ca. 5 en 25‰, met een optimum rond14-15‰. De dieren leven vaak deels ingegraven op fijnzandige of slikrijke bodems, op waterdiepten van enkele decimeters tot tientallen meters. Ze kunnen zich actief verplaatsen. Het voedsel wordt uit het water gefilterd en bestaat uit detritus, diatomeeën en eencellige algen. Zeer koude winters kunnen veel sterfte veroorzaken. De dieren zijn van gescheiden geslacht. Ei-afzetting en bevruchting via de waterkolom. De dieren zijn geslachtsrijp in hun eerste levensjaar. Leeftijd: 4-5 jaar. 138999SoortenalbumNederlandBrakwaterSMP|ANM
Brakwatermossel
Mytilopsis leucophaeata


Lees verder...
Brakwatermossel
Mytilopsis leucophaeata
Tweekleppige uit brak tot bijna zoet water. Exoot/ingevoerde soort. Tot 23 mm. Bruin met soms met een vage tekening van dwars verlopende zigzagstrepen. Opperhuid vezelig, zwartbruin. Binnenzijde lichtblauw of grijswit. Matig stevige, langwerpig-driehoekige schelp. In dwarsdoorsnede gebogen. Onder het septum aan de binnenzijde van de schelp zit een lepelvormig uitsteeksel. Hecht zich met byssusdraden aan hard substraat. O.a. in het Noordzeekanaal.

Lees verder...
Mytilopsis leucophaeataTweekleppige uit brak tot bijna zoet water. Exoot/ingevoerde soort. Tot 23 mm. Bruin met soms met een vage tekening van dwars verlopende zigzagstrepen. Opperhuid vezelig, zwartbruin. Binnenzijde lichtblauw of grijswit. Matig stevige, langwerpig-driehoekige schelp. In dwarsdoorsnede gebogen. Onder het septum aan de binnenzijde van de schelp zit een lepelvormig uitsteeksel. Hecht zich met byssusdraden aan hard substraat. O.a. in het Noordzeekanaal.Afmetingen: Tot 23 mm.
Schelpkleur: Bruin, met soms een vage kleurtekening van dwars verlopende zigzagstrepen of vanuit de top stralende lengtebanden. Binnenzijde lichtblauw of grijswit. Opperhuid stevig, zwartbruin.

Schelpvorm: Matig stevige, langwerpig-driehoekige schelp. In dwarsdoorsnede regelmatig gebogen.
Slot: Geen echte slottanden. Onder het septum aan de binnenzijde van de schelp zit een lepelvormig uitsteeksel.

Op basis van 10 x 10 km-hokken is het areaal gehalveerd ten opzichte van vroeger.Van oorsprong uit Amerika afkomstige exoot. De eerste melding in Europa komt uit België (1835), de eerste Nederlandse uit 1895. Na de afsluiting van de Zuiderzee (1932) verdwenen veel populaties. Momenteel vooral algemeen in het Noordzeekanaal.
(Zie verder bij Opmerkingen: Extra gegevens bij exoten).
In zwak brakke en brakke grote binnenwateren. Niet in plasjes en sloten. Bij voorkeur in oligohaliene wateren met een zoutgehalte van 2-9‰. Tijdelijk lagere of hogere waarden worden overleefd (euryhaliene soort). Zelden of nooit in estuaria. De dieren zitten vastgehecht met byssusdraden op hard substraat (stenen, houten beschoeiingen). Plaatselijk algemeen op kanaaloevers, vanaf iets beneden het wateroppervlak tot enkele meters diep. In het Noordzeekanaal vooral op 4-5 m diepte en dieper (tot 10 m). Daar vaak in hoge dichtheden. Het zijn filteraars. Voortplanting in de zomermaanden. De dieren zijn van van gescheiden geslacht. Eieren en zaadcellen worden vrij in het water geloosd. Leeftijd tot ca. 4 jaar 156887SoortenalbumNederlandBrakwaterANM|Exoten
Brakwatermossel
Mytilopsis leucophaeata


Lees verder...
Brakwatermossel
Mytilopsis leucophaeata
Tweekleppige uit brak tot bijna zoet water. Exoot/ingevoerde soort. Tot 23 mm. Bruin met soms met een vage tekening van dwars verlopende zigzagstrepen. Opperhuid vezelig, zwartbruin. Binnenzijde lichtblauw of grijswit. Matig stevige, langwerpig-driehoekige schelp. In dwarsdoorsnede gebogen. Onder het septum aan de binnenzijde van de schelp zit een lepelvormig uitsteeksel. Hecht zich met byssusdraden aan hard substraat. O.a. in het Noordzeekanaal.

Lees verder...
Mytilopsis leucophaeataTweekleppige uit brak tot bijna zoet water. Exoot/ingevoerde soort. Tot 23 mm. Bruin met soms met een vage tekening van dwars verlopende zigzagstrepen. Opperhuid vezelig, zwartbruin. Binnenzijde lichtblauw of grijswit. Matig stevige, langwerpig-driehoekige schelp. In dwarsdoorsnede gebogen. Onder het septum aan de binnenzijde van de schelp zit een lepelvormig uitsteeksel. Hecht zich met byssusdraden aan hard substraat. O.a. in het Noordzeekanaal.Afmetingen: Tot 23 mm.
Schelpkleur: Bruin, met soms een vage kleurtekening van dwars verlopende zigzagstrepen of vanuit de top stralende lengtebanden. Binnenzijde lichtblauw of grijswit. Opperhuid stevig, zwartbruin.

Schelpvorm: Matig stevige, langwerpig-driehoekige schelp. In dwarsdoorsnede regelmatig gebogen.
Slot: Geen echte slottanden. Onder het septum aan de binnenzijde van de schelp zit een lepelvormig uitsteeksel.

Op basis van 10 x 10 km-hokken is het areaal gehalveerd ten opzichte van vroeger.Van oorsprong uit Amerika afkomstige exoot. De eerste melding in Europa komt uit België (1835), de eerste Nederlandse uit 1895. Na de afsluiting van de Zuiderzee (1932) verdwenen veel populaties. Momenteel vooral algemeen in het Noordzeekanaal.
(Zie verder bij Opmerkingen: Extra gegevens bij exoten).
In zwak brakke en brakke grote binnenwateren. Niet in plasjes en sloten. Bij voorkeur in oligohaliene wateren met een zoutgehalte van 2-9‰. Tijdelijk lagere of hogere waarden worden overleefd (euryhaliene soort). Zelden of nooit in estuaria. De dieren zitten vastgehecht met byssusdraden op hard substraat (stenen, houten beschoeiingen). Plaatselijk algemeen op kanaaloevers, vanaf iets beneden het wateroppervlak tot enkele meters diep. In het Noordzeekanaal vooral op 4-5 m diepte en dieper (tot 10 m). Daar vaak in hoge dichtheden. Het zijn filteraars. Voortplanting in de zomermaanden. De dieren zijn van van gescheiden geslacht. Eieren en zaadcellen worden vrij in het water geloosd. Leeftijd tot ca. 4 jaar 156887SoortenalbumNederlandBrakwaterANM|Exoten
Brakwaterpok
Balanus improvisus


Lees verder...
Brakwaterpok
Balanus improvisus
Zeepok (marien en brak water). Exoot. Tot 10 mm, (diam. 15 mm). Cr&eacute;mewit, wit. Flappen tussen de bovenste en onderste twee sluitplaten bij levend dier met witte en paarse spikkeltjes. Samengedrukt conisch. Wandplaten opvallend, onregelmatig geribbeld en goed op elkaar aansluitend. Zijflappen nauwelijks zichtbaar en diep gelegen. Sluitplaten met vier onduidelijke spitsen met een grote zijdelingse insnijding. Bodem vliezig, onopvallend. In een smalle litorale zone in brakwatergebieden, algemeen.

Lees verder...
Balanus improvisusZeepok (marien en brak water). Exoot. Tot 10 mm, (diam. 15 mm). Crémewit, wit. Flappen tussen de bovenste en onderste twee sluitplaten bij levend dier met witte en paarse spikkeltjes. Samengedrukt conisch. Wandplaten opvallend, onregelmatig geribbeld en goed op elkaar aansluitend. Zijflappen nauwelijks zichtbaar en diep gelegen. Sluitplaten met vier onduidelijke spitsen met een grote zijdelingse insnijding. Bodem vliezig, onopvallend. In een smalle litorale zone in brakwatergebieden, algemeen.

Afmetingen: H tot 10 mm, diameter 15 mm.
Kleur: Crémewit, tot grijswit, vaak met begroeiing. De flappen tussen de bovenste en onderste twee sluitplaten zijn gevlekt met witte en paarse spikkeltjes.
Vorm: Breder dan hoog, samengedrukt conisch. De wandplaten zijn groot en opvallend en sluiten nagenoeg op elkaar aan. Ze zijn onregelmatig geribbeld. De inwendige kanaaltjes zijn met kalk opgevuld. Zijflappen nauwelijks zichtbaar en diep liggend. Sluitplaten: vier onduidelijke spitsen met een grote zijdelingse insnijding. Bodem vliezig, onopvallend, lijkt afwezig.

 Algemeen in Nederland, zij het in een smalle zone. De soort was in het bijzonder algemeen in de voormalige Zuiderzee en komt tegenwoordig nog voor in het Noordzeekanaal en in andere brakwatergebieden.Op stenen in het litoraal en sublitoraal in brakwatergebieden. xSoortenalbumNederlandBrakwaterMOO|LIMP|SETL
Brakwaterpoliep
Cordylophora caspia


Lees verder...
Brakwaterpoliep
Cordylophora caspia
Hydropoliep. Brak tot bijna zoet water. Lage, struikvormige kolonies, meestal tot 3 cm hoog, vaak ter plaatse zee talrijk.

Lees verder...
Cordylophora caspiaHydropoliep. Brak tot bijna zoet water. Lage, struikvormige kolonies, meestal tot 3 cm hoog, vaak ter plaatse zee talrijk.     117428SoortenalbumNederlandBrakwaterMOO
Brakwaterpoliep
Cordylophora caspia


Lees verder...
Brakwaterpoliep
Cordylophora caspia
Hydropoliep. Brak tot bijna zoet water. Lage, struikvormige kolonies, meestal tot 3 cm hoog, vaak ter plaatse zee talrijk.

Lees verder...
Cordylophora caspiaHydropoliep. Brak tot bijna zoet water. Lage, struikvormige kolonies, meestal tot 3 cm hoog, vaak ter plaatse zee talrijk.     117428SoortenalbumNederlandBrakwaterMOO
Brakwatersteurgarnaal
Palaemonetes varians


Lees verder...
Brakwatersteurgarnaal
Palaemonetes varians
Garnaal. Zout en (voornamelijk) brak water. Tot 5 cm. Grauwbruin tot vrijwel doorzichtig. Het rostrum is recht. Duidelijke strepen ontbreken.

Lees verder...
Palaemonetes variansGarnaal. Zout en (voornamelijk) brak water. Tot 5 cm. Grauwbruin tot vrijwel doorzichtig. Het rostrum is recht. Duidelijke strepen ontbreken.Afmetingen: Tot 5 cm lang.

Kleur: Grauw, doorzichtig, soms met vage bruingrijze vlekken of strepen. Geen gele ringetjes om de poten. Soms komen melkachtig witte exemplaren voor, vermoedelijk als gevolg van een ziekte. Witte exemplaren kunnen overigens ook bij andere soorten voorkomen, met name bij steurgarnalen uit het geslacht Palaemon.
Vorm: De bovenrand van het rostrum is voorzien van 3-6 tandjes. Het eerste tandje ligt iets achter de oogkassen. De onderkant draagt 2, soms 3 tandjes.
Poten: De vinger van de schaar van de tweede looppoot is iets minder dan de helft van de totale lengte van de schaar.

 In vrijwel alle kleine brakke binnenwateren in Zeeland en andere delen van het land.In Nederland voornamelijk beperkt tot brak tot vrijwel zoet binnenwater: in sloten, watergangen, kanalen etc. vaak in enorme aantallen. In zoutwater zo nu en dan nabij gemalen, vooral na perioden met veel neerslag. 107624SoortenalbumNederlandBrakwaterMOO
Brakwatersteurgarnaal
Palaemonetes varians


Lees verder...
Brakwatersteurgarnaal
Palaemonetes varians
Garnaal. Zout en (voornamelijk) brak water. Tot 5 cm. Grauwbruin tot vrijwel doorzichtig. Het rostrum is recht. Duidelijke strepen ontbreken.

Lees verder...
Palaemonetes variansGarnaal. Zout en (voornamelijk) brak water. Tot 5 cm. Grauwbruin tot vrijwel doorzichtig. Het rostrum is recht. Duidelijke strepen ontbreken.Afmetingen: Tot 5 cm lang.

Kleur: Grauw, doorzichtig, soms met vage bruingrijze vlekken of strepen. Geen gele ringetjes om de poten. Soms komen melkachtig witte exemplaren voor, vermoedelijk als gevolg van een ziekte. Witte exemplaren kunnen overigens ook bij andere soorten voorkomen, met name bij steurgarnalen uit het geslacht Palaemon.
Vorm: De bovenrand van het rostrum is voorzien van 3-6 tandjes. Het eerste tandje ligt iets achter de oogkassen. De onderkant draagt 2, soms 3 tandjes.
Poten: De vinger van de schaar van de tweede looppoot is iets minder dan de helft van de totale lengte van de schaar.

 In vrijwel alle kleine brakke binnenwateren in Zeeland en andere delen van het land.In Nederland voornamelijk beperkt tot brak tot vrijwel zoet binnenwater: in sloten, watergangen, kanalen etc. vaak in enorme aantallen. In zoutwater zo nu en dan nabij gemalen, vooral na perioden met veel neerslag. 107624SoortenalbumNederlandBrakwaterMOO
Brakwater-strandschelp
Rangia cuneata


Lees verder...
Brakwater-strandschelp
Rangia cuneata
<p>Tweekleppige uit brak water. Exoot/ingevoerde soort. Meestal maximaal 60 mm. Crèmewit, met geelgrijze opperhuid. Vaak donkerder tot zwart in modder, na droging veel lichter. Dikke, vrij ovale schelpen. Oppervlak met dicht opeen staande groeilijnen. Slot met driehoekige holte. Mantelbocht kort. Sifonen vergroeid tot korte sifobuis, aan de uiteinden korte tentakelkransjes. Leeft ingegraven in slik, modder en zand in brakke wateren en havenkommen etc.</p>

Lees verder...
Rangia cuneata

Tweekleppige uit brak water. Exoot/ingevoerde soort. Meestal maximaal 60 mm. Crèmewit, met geelgrijze opperhuid. Vaak donkerder tot zwart in modder, na droging veel lichter. Dikke, vrij ovale schelpen. Oppervlak met dicht opeen staande groeilijnen. Slot met driehoekige holte. Mantelbocht kort. Sifonen vergroeid tot korte sifobuis, aan de uiteinden korte tentakelkransjes. Leeft ingegraven in slik, modder en zand in brakke wateren en havenkommen etc.

Afmetingen: Tot ca. 65 x 35 mm (soms nog een stuk groter).
Schelpkleur: Buitenzijde crèmewit tot wit, met een dikke, geelgrijze opperhuid. Soms veel donkerder, tot bijna zwart. Binnenzijde wit, glanzen, soms met een vage lilablauwe tint.
Schelpvorm: Dikschalige, gelijkzijdige, min of meer ovale, tweekleppigen schelpen. De top (umbo) is opvallend uitstekende en breed.
Sculptuur: Komt vrij glad over, maar de buitenzijde is bedekt met dicht opeen staande, regelmatige groeilijnen.
Slot: Heterodont, waarvan de laterale tanden geribd zijn. Slotband grotendeels inwendig, bestaande uit een dikke ligamentprop gelegen in een driehoekige ligamentgroeve.

 

Binnenzijde schelp: Mantellijn met relatief korte mantelbocht.

 

Dier: mantelranden deels vergroeid en bezet met kleine franjevormige tentakels. Sifonen vergroeid, tot korte sifobuis, omgeven door een deel van de opperhuid. Aan de uiteinden korte tentakelkransjes. Voet bijlvormig. Lichaamskleur wit, voet meer crème tot lichtoranje.

 

Oorspronkelijk in de Golf van Mexico in ondiepe estuaria met een laag zoutgehalte. Van daaruit zijn estuariene gebieden aan de Atlantische kust van Noord-Amerika gekoloniseerd. Via ballastwater in schepen naar Europa vervoerd. In 2005 in de havens van Antwerpen. In 2007 werden o.a. 6 jaar oudedieren gevonden, dus de soort heeft hier ten minste vanaf 2000 geleefd.

Nederlandse vondsten komen eveneens uit brak water. Rond 2005 is het Noordzeekanaalgebied vermoedelijk gekoloniseerd: momenteel algemeen in het IJ en de Amsterdamse Havens. Met dichtheden tot ca. 200 individuen per m² zijn in zijkanaal C en zijkanaal F. Vanaf 2009 ook boven de Wijkertunnel (A9) en bij de sluizen van IJmuiden. In 2010 gevonden in de haven van Gent en het Belgische en Nederlandse deel van het Kanaal Gent-Terneuzen.

Litoraal en sublitoraal van estuaria, ingegraven in fijne zand-, modder- en slikbodems. Goed aangepast aan verminderde zoutgehalten (brak water). Door deze zouttolerantie neemt deze soort een gebied in dat door weinig andere schelpdieren bewoond wordt. In havens vormen zowel watertemperatuur als zoutgehalte ideale condities voor de soort. De jonge dieren zijn het gevoeligst en verdragen temperaturen tussen 8 en 32°C.

 

156991

SoortenalbumNederlandBrakwaterSMP|ANM
Brasem
Abramis brama


Lees verder...
Brasem
Abramis brama
<p>Zoetwatervis. Tot 80 cm, meestal niet groter dan 60 cm. Zijdelings sterk afgeplat lichaam met hoge rug. Relatief kleine kop met een kleine onderstandige en ver uitstulpbare bek. Adult met kleine oog, de oogdiameter is kleiner dan de afstand van de neuspunt tot de rand van het oog. Kleine schubben, elf tot dertien rijen tussen de zijlijn en de voorkant van de rugvin (schub op de zijlijn niet meetellen). Basis van de anaalvin is langer dan de basis van de rugvin en bevat 24 tot 32 vinstralen. De vinnen zijn, grijs, grijsbruin of kleurloos. De rug is donkerbruin tot donkergrijs van kleur. Flanken bij oudere exemplaren geelbruin of bronskleurig, bij jongere exemplaren zilver. Buik licht (witgeel) gekleurd. Volwassen mannetjes zijn in de paaitijd te herkennen aan de paaiuitslag (witte knobbeltjes) op hun kop.</p>

Lees verder...
Abramis brama

Zoetwatervis. Tot 80 cm, meestal niet groter dan 60 cm. Zijdelings sterk afgeplat lichaam met hoge rug. Relatief kleine kop met een kleine onderstandige en ver uitstulpbare bek. Adult met kleine oog, de oogdiameter is kleiner dan de afstand van de neuspunt tot de rand van het oog. Kleine schubben, elf tot dertien rijen tussen de zijlijn en de voorkant van de rugvin (schub op de zijlijn niet meetellen). Basis van de anaalvin is langer dan de basis van de rugvin en bevat 24 tot 32 vinstralen. De vinnen zijn, grijs, grijsbruin of kleurloos. De rug is donkerbruin tot donkergrijs van kleur. Flanken bij oudere exemplaren geelbruin of bronskleurig, bij jongere exemplaren zilver. Buik licht (witgeel) gekleurd. Volwassen mannetjes zijn in de paaitijd te herkennen aan de paaiuitslag (witte knobbeltjes) op hun kop.

  

Heel Nederland

Brasem komt in een groot deel van Europa voor met uitzondering van Schotland, noordelijk Scandinavië, het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland. Het verspreidingsgebied strekt zich uit tot aan het Aralmeer in Azië. De soort heeft een Voorkeur voor stilstaande tot langzaam stromende diepere voedselrijke wateren zoals de benedenlopen van grotere rivieren, meren en kanalen. Met zijn uitstulpbare bek zoekt brasem naar ongewervelden in zachte bodems. De jonge dieren filteren dierlijk plankton uit de waterkolom. Brasem paait in de periode van april tot juni in ondiep water, bij voorkeur op watervegetatie. Bij gebrek aan planten wordt op houtig substraat of stenen paaien.

 154281SoortenalbumNederlandZoetwaterMOO
Brasem
Abramis brama


Lees verder...
Brasem
Abramis brama
<p>Zoetwatervis. Tot 80 cm, meestal niet groter dan 60 cm. Zijdelings sterk afgeplat lichaam met hoge rug. Relatief kleine kop met een kleine onderstandige en ver uitstulpbare bek. Adult met kleine oog, de oogdiameter is kleiner dan de afstand van de neuspunt tot de rand van het oog. Kleine schubben, elf tot dertien rijen tussen de zijlijn en de voorkant van de rugvin (schub op de zijlijn niet meetellen). Basis van de anaalvin is langer dan de basis van de rugvin en bevat 24 tot 32 vinstralen. De vinnen zijn, grijs, grijsbruin of kleurloos. De rug is donkerbruin tot donkergrijs van kleur. Flanken bij oudere exemplaren geelbruin of bronskleurig, bij jongere exemplaren zilver. Buik licht (witgeel) gekleurd. Volwassen mannetjes zijn in de paaitijd te herkennen aan de paaiuitslag (witte knobbeltjes) op hun kop.</p>

Lees verder...
Abramis brama

Zoetwatervis. Tot 80 cm, meestal niet groter dan 60 cm. Zijdelings sterk afgeplat lichaam met hoge rug. Relatief kleine kop met een kleine onderstandige en ver uitstulpbare bek. Adult met kleine oog, de oogdiameter is kleiner dan de afstand van de neuspunt tot de rand van het oog. Kleine schubben, elf tot dertien rijen tussen de zijlijn en de voorkant van de rugvin (schub op de zijlijn niet meetellen). Basis van de anaalvin is langer dan de basis van de rugvin en bevat 24 tot 32 vinstralen. De vinnen zijn, grijs, grijsbruin of kleurloos. De rug is donkerbruin tot donkergrijs van kleur. Flanken bij oudere exemplaren geelbruin of bronskleurig, bij jongere exemplaren zilver. Buik licht (witgeel) gekleurd. Volwassen mannetjes zijn in de paaitijd te herkennen aan de paaiuitslag (witte knobbeltjes) op hun kop.

  

Heel Nederland

Brasem komt in een groot deel van Europa voor met uitzondering van Schotland, noordelijk Scandinavië, het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland. Het verspreidingsgebied strekt zich uit tot aan het Aralmeer in Azië. De soort heeft een Voorkeur voor stilstaande tot langzaam stromende diepere voedselrijke wateren zoals de benedenlopen van grotere rivieren, meren en kanalen. Met zijn uitstulpbare bek zoekt brasem naar ongewervelden in zachte bodems. De jonge dieren filteren dierlijk plankton uit de waterkolom. Brasem paait in de periode van april tot juni in ondiep water, bij voorkeur op watervegetatie. Bij gebrek aan planten wordt op houtig substraat of stenen paaien.

 154281SoortenalbumNederlandZoetwaterMOO
Brasem
Abramis brama


Lees verder...
Brasem
Abramis brama
<p>Zoetwatervis. Tot 80 cm, meestal niet groter dan 60 cm. Zijdelings sterk afgeplat lichaam met hoge rug. Relatief kleine kop met een kleine onderstandige en ver uitstulpbare bek. Adult met kleine oog, de oogdiameter is kleiner dan de afstand van de neuspunt tot de rand van het oog. Kleine schubben, elf tot dertien rijen tussen de zijlijn en de voorkant van de rugvin (schub op de zijlijn niet meetellen). Basis van de anaalvin is langer dan de basis van de rugvin en bevat 24 tot 32 vinstralen. De vinnen zijn, grijs, grijsbruin of kleurloos. De rug is donkerbruin tot donkergrijs van kleur. Flanken bij oudere exemplaren geelbruin of bronskleurig, bij jongere exemplaren zilver. Buik licht (witgeel) gekleurd. Volwassen mannetjes zijn in de paaitijd te herkennen aan de paaiuitslag (witte knobbeltjes) op hun kop.</p>

Lees verder...
Abramis brama

Zoetwatervis. Tot 80 cm, meestal niet groter dan 60 cm. Zijdelings sterk afgeplat lichaam met hoge rug. Relatief kleine kop met een kleine onderstandige en ver uitstulpbare bek. Adult met kleine oog, de oogdiameter is kleiner dan de afstand van de neuspunt tot de rand van het oog. Kleine schubben, elf tot dertien rijen tussen de zijlijn en de voorkant van de rugvin (schub op de zijlijn niet meetellen). Basis van de anaalvin is langer dan de basis van de rugvin en bevat 24 tot 32 vinstralen. De vinnen zijn, grijs, grijsbruin of kleurloos. De rug is donkerbruin tot donkergrijs van kleur. Flanken bij oudere exemplaren geelbruin of bronskleurig, bij jongere exemplaren zilver. Buik licht (witgeel) gekleurd. Volwassen mannetjes zijn in de paaitijd te herkennen aan de paaiuitslag (witte knobbeltjes) op hun kop.

  

Heel Nederland

Brasem komt in een groot deel van Europa voor met uitzondering van Schotland, noordelijk Scandinavië, het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland. Het verspreidingsgebied strekt zich uit tot aan het Aralmeer in Azië. De soort heeft een Voorkeur voor stilstaande tot langzaam stromende diepere voedselrijke wateren zoals de benedenlopen van grotere rivieren, meren en kanalen. Met zijn uitstulpbare bek zoekt brasem naar ongewervelden in zachte bodems. De jonge dieren filteren dierlijk plankton uit de waterkolom. Brasem paait in de periode van april tot juni in ondiep water, bij voorkeur op watervegetatie. Bij gebrek aan planten wordt op houtig substraat of stenen paaien.

 154281SoortenalbumNederlandZoetwaterMOO
Braziliaanse kalkkokerworm
Neodexiospira brasiliensis


Lees verder...
Braziliaanse kalkkokerworm
Neodexiospira brasiliensis
Borstelworm. Mariene soort.

Lees verder...
Neodexiospira brasiliensisBorstelworm. Mariene soort.  Verspreiding zie: Braziliaanse kalkkokerworm.  131209SoortenalbumNederlandZoutwaterMOO|SETL
Brede kleine zwaardschede
Ensis ensis


Lees verder...
Brede kleine zwaardschede
Ensis ensis
Mariene tweekleppige. Ca 100 mm (tot 120 mm). Onder de glanzend olijfgroene opperhuid staan roze tot bruinpaarse vlekken en bandjes. Vrij dunschalige, duidelijk gebogen, langgerekte schelp. Ruim 7x langer dan breed Onderrand meer gebogen dan bovenrand, achterkant toegespitst. Grootste breedte in het midden. Glad met alleen groeilijnen. Zelden op het strand (overschaduwd door banken Amerikaanse zwaardschedes).

Lees verder...
Ensis ensis Mariene tweekleppige. Ca 100 mm (tot 120 mm). Onder de glanzend olijfgroene opperhuid staan roze tot bruinpaarse vlekken en bandjes. Vrij dunschalige, duidelijk gebogen, langgerekte schelp. Ruim 7x langer dan breed Onderrand meer gebogen dan bovenrand, achterkant toegespitst. Grootste breedte in het midden. Glad met alleen groeilijnen. Zelden op het strand (overschaduwd door banken Amerikaanse zwaardschedes).

Afmetingen: 18 x 120 mm, vaak ca 100 mm.
Schelpkleur:
Roze tot bruinpaarse vlekken en bandjes op een lichtere ondergrond. De buitenkant is wat meer roze-lila, de opperhuid glanzend olijfgroen.
Schelpvorm:
Vrij dunschalige, duidelijk gebogen langgerekte schelp. Ruim zeven maal zo lang als breed (iets breder dan de Slanke kleine zwaardschede Ensis ensis forma ensis). De onderrand is meer gebogen dan de bovenrand, de achterkant wat toegespitst. De grootste breedte ligt in het midden.
Sculptuur:
Glad met alleen groeilijnen.
Slot:
Heterodont. Rechterklep met 1 cardinale en 1 laterale tand, linkerklep 2 cardinale en 2 laterale tanden. Slotband uitwendig.
Binnenzijde schelp:
Het achterste spierindruksel ligt op ongeveer éénmaal de eigen lengte van de gevorkte mantelbocht.  

 

Deze soort zou vooral in de nabije kustzone van de Noordzee voorkomen (maar zie opmerkingen).

Op het strand: Vooral van de Nederlandse en Belgische kust genoemd. Vroeger spoelden regelmatig verse doubletten en levende dieren aan. Tegenwoordig aanzienlijk zeldzamer.

De dieren leven ingegraven in zand, vanaf de laagwaterlijn tot enkele meters daar beneden. 152280SoortenalbumNederlandZoutwaterSMP|ANM
Brede ringsprietslak
Facelina bostoniensis


Lees verder...
Brede ringsprietslak
Facelina bostoniensis
Zeenaaktslak. Tot 55 mm. Vrij brede slak met lange, slank, in groepjes bijeen staande papillen. Vooral de voorste zijn erg lang. Koptentakels tot bijna de helft van de totale lichaamslengte. Voetpunten tentakelvormig uitgetrokken. Rhinoforen duidelijk gelamelleerd. Vrij algemeen in de zeegaten van de Waddenzee, de monding van de Ooster- en Westerschelde en in de Noordzee, vooral op wrakken.

Lees verder...
Facelina bostoniensisZeenaaktslak. Tot 55 mm. Vrij brede slak met lange, slank, in groepjes bijeen staande papillen. Vooral de voorste zijn erg lang. Koptentakels tot bijna de helft van de totale lichaamslengte. Voetpunten tentakelvormig uitgetrokken. Rhinoforen duidelijk gelamelleerd. Vrij algemeen in de zeegaten van de Waddenzee, de monding van de Ooster- en Westerschelde en in de Noordzee, vooral op wrakken.

Afmetingen: Lengte tot 55 mm.
Kleur: Het lichaam is transparant tot wit, de papillen hebben een bruine, soms roodachtige of grijze inhoud en een witte top. De punten van de tentakels zijn wit, tussen en achter de rhinoforen schemert het mond-apparaat roze tot rood door. Op de staart witte puntjes in de vorm van een lengtestreep.
Vorm:
Vrij brede, doorgaans actieve slak met lange, slanke papillen, die in groepjes bijeen staan. Vooral de voorste zijn erg lang. Koptentakels zeer lang, tot bijna de helft van de totale lichaamslengte. De voetpunten zijn tentakelvormig uitgetrokken. Rhinoforen duidelijk gelamelleerd.

Eieren: Het eisnoer vormt een los gekronkelde spiraal.

 Langs de gehele West-Europese kust, vanaf Noorwegen tot in de Middellandse Zee. Elders onder andere ook langs de Noord-Amerikaanse kust, van Nova Scotia tot Connecticut. Geregeld te vinden, soms algemeen in de zeegaten van de Waddenzee, de monding van de Ooster- en Westerschelde en in de Noordzee (wrakken).De soort leeft van allerlei hydropoliepen, maar heeft een voorkeur voor Tubularia-soorten. De dieren hebben dan ook een voorkeur voor plaatsen met een sterke getijdestroming, aangezien daar Tubularia-soorten het meeste voorkomen.De meeste waarnemingen zijn gedaan in de periode mei-november (ook met eieren), soms ook daarbuiten.139908SoortenalbumNederlandZoutwater 
 
   
 
Instellingen
 
 


Kolommen
select
       
Indeling
select
        
Uiterlijk
select

Groepsnaam
select

Sortering groepsnaam
select 
   

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top